MPK pyrkii tarjoamaan koulutusta kaikille Rajavartiolaitoksen reserviläisille

Rajavartiolaitos
erikoisrajajaakari
Erikoisrajajääkäreitä koulutetaan Imatran Immolassa. Myös MPK on hiljattain alkanut kouluttaa heitä vapaaehtoisissa harjoituksissa.
Miia Iivari, Paavo Airo Helsinki

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ja Rajavartiolaitos (RVL) allekirjoittivat vuoden 2017 alussa kumppanuussopimuksen Rajavartiolaitoksen sodan ajan sijoitettujen reserviläisten koulutuksesta. Tavoitteena on myös kannustaa Rajavartiolaitoksessa palvelleita henkilöitä sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen ja muuta RVL:n piirissä olevaa henkilöstöä varautumis- ja kokonaisturvallisuuskoulutukseen.

Nyt tavoitteena on laajentaa Rajavartiolaitoksen koulutusta kattamaan kaikki Rajavartiolaitoksen reserviläiset nykyisten erikoisrajajääkärien reserviläisten lisäksi. RVL:n reservin koulutuksen kehittäminen perustuu selvitykseen, jonka on laatinut eversti evp Tero Kaakinen.

– Rajajääkärikomppanioissa koulutettujen nuorten reserviläisten taholla on paljon halukkuutta osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön. Heille tulee luoda sopivia osallistumismahdollisuuksia, joissa huomioidaan myös Rajavartiolaitoksen intressit. MPK:lla on hyvät edellytykset rakentaa tähän tarkoitukseen sopiva koulutusjärjestelmä erikoisrajajääkärien vapaaehtoisesta koulutuksesta saatuja kokemuksia hyödyntäen, Kaakinen summaa.

Yhteistyö on alkanut erinomaisesti

Tänä vuonna pidetyt koulutustapahtumat ovat olleet suosittuja, ja niistä on saatu erinomaista palautetta koulutuksiin osallistuneilta. Myös kouluttajat ovat olleet kiitollisia motivoituneesta joukosta.

– Erikoisrajajääkärijoukkojen reserviläiset ovat poikkeuksellisen motivoituneita harjoituttamaan taitojaan ja kouluttautumaan, MPK:n Lappeenrannan koulutuspäällikkö Eino Laulainen kertoo.

Tulevaisuuden tavoitteena on, että RVL:n reserviläisille suunnatun koulutuksen määrää kasvatetaan vuonna 2018. Tarkoituksena on järjestää koulutusta noin kymmenen kurssin verran Raja- ja merivartiokoulussa sekä rajavartiostoissa.

 

”MPK tuo lisäarvoa”

Rajavartiolaitoksen esikunnassa työskentelevä majuri Jukka Lukkari on tyytyväinen MPK:n tarjoamaan koulutukseen. Rajan reserviläisille suunnatuille vapaaehtoisille harjoituksille (VEH) nähdään olevan tarvetta.

– MPK tuo lisäarvoa varsinaisten kertausharjoitusten rinnalle. Haluamme tukea VEH-kouluttajien koulutusta, jotta osaamista pystytään siirtämään rajajoukoillemme. Sillä tavalla tuodaan ylläpitävää, osaavaa suorituskykyä reserviläisille, rajaturvallisuusasiantuntija Lukkari sanoo.  

 

Lappeenrantaan uusi MPK:n koulutuspäällikkö vastaamaan RVL:n koulutuksesta

Lisääntyvien koulutustarpeiden koordinointiin tarvitaan lisää tekijöitä. Vuoden 2018 alusta Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiiriin rekrytoidaan koulutuspäällikkö vastaamaan RVL:n reservin koulutuksesta. Hänen toimipaikkanaan tulee olemaan Lappeenranta.

Rajavartiostojen alueella käynnistetään rajajääkärikoulutusta ja siihen liittyvää aktiivisten reserviläisten rekrytointia mukaan toimintaan sekä kouluttajakoulutusten koordinointia.

 

MPK valmis vastaamaan lisääntyvään kysyntään

MPK:lla on myös paljon muuta kokonaisturvallisuusosaamista, josta saattaa olla hyötyä yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa. Muun muassa MPK:n kokemusta ja yhteistoimintaa järjestöjen öljyntorjuntahankkeen vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja koulutuksessa voisi hyödyntää, jos avomerellä tapahtuva öljyn- ja kemikaalivahinkojentorjunta siirtyy Rajavartiolaitoksen vastuulle.


Lue myös:

1.2.2017 Rajavartiolaitos ja MPK solmivat ensimmäisen kumppanuussopimuksensa 


Jaa tämä sivu