Jääkäriprikaati siirtymässä pysyvästi uuteen palvelusrytmiin

Puolustusvoimat
jääkäriprikaati
Jääkäriprikaati on Puolustusvoimien pohjoisin joukko-osasto. Sodankylän ja Rovaniemen varusmiehille tulevat talviset olosuhteet tutuiksi palveluksen aikana.
Paavo Airo

Jääkäriprikaati on siirtymässä pysyvästi uudenlaiseen varusmiesten palvelusrytmiin. Jääkäriprikaatin Lapin Jääkäripataljoonassa on kokeiltu tämän vuoden ajan niin sanottua 10 päivää palvelusta, neljä vapaata -mallia, ja se pysyy käytössä. Perinteinen malli on ollut viisi päivää palvelusta, jonka jälkeen kaksi vapaata. Jokainen Jääkäriprikaatin varusmies alkaa todennäköisesti palvella uudella rytmillä vuoden 2018 alusta. Asian vahvisti Reserviläiselle Jääkäriprikaatin koulutuspäällikkö, everstiluutnantti Reima Vanhanen.

Jääkäriprikaatiin kuuluvat Lapin Jääkäripataljoona Sodankylässä ja Rovaniemen Ilmatorjuntapatteristo. Rytmiä on kokeiltu ja kokeillaan tämän vuoden loppuun Sodankylässä. Vaikka Sodankylässä uusi rytmi on käytössä jatkossakin, niin Rovaniemen varusmiehiä se koskee todennäköisesti vasta vuoden 2018 alusta. Joka tapauksessa 10+4-rytmi aiotaan ottaa koko Jääkäriprikaatissa ajan mittaan pysyvästi käyttöön.

– Rovaniemellä täytyy huomioida Lapin lennoston toiminnan yhteensovittaminen Jääkäriprikaatin varusmiesten uuteen palvelusrytmiin. Se vie aikaa, Vanhanen perustelee aikataulua.

Lapin lennoston päätukikohta sijaitsee Rovaniemellä Ilmatorjuntapatteriston tavoin.

 

Lomilla on nyt ehtinyt levätä hyvin

Syy uuteen palvelusrytmiin löytyy maantieteestä. Jääkäriprikaatin varusmiehistä yli puolet asuu Pohjois-Pohjanmaalla, mistä on matkaa varuskuntiin satoja kilometrejä. Esimerkiksi Oulusta Sodankylään on yli 300 kilometriä, mikä on tehnyt lomille ja lomilta takaisin kulkemisesta raskasta. Suuri osa kahden päivän viikonloppuvapaista on kulunut aiemmin matkustamiseen, jolloin palautuminen arkipäivien koulutuksesta ei ole onnistunut parhaalla tavalla. Sen on havaittu vaikuttavan negatiivisesti palvelusmotivaatioon, mikä on joskus johtanut palveluksen keskeytyksiinkin. Vuoden takaiseen verrattuna keskeytykset ovat Jääkäriprikaatissa hieman vähentyneet, mutta pelkästään uuden rytmityksen vaikutusta tähän on vielä vaikea arvioida.

– Muistuttaisin, että palvelusrytmi ei aina ole tasan 10+4. Se voi olla myös 11 tai 12 päivää palvelusta ja viisi vapaata, riippuen ohjelmasta. Mahdollisimman lähelle 10+4-rytmiä kuitenkin pyritään, Vanhanen sanoo.

Uutta rytmiä on perusteltu myös palveluksen tehokkuuden parantamisella. Uuden rytmin onkin koettu helpottavan tehokkaiden harjoitusten järjestämistä. Tavoitteena kokeilussa on ollut saada aikaan kustannussäästöjäkin, mutta niitä ei ainakaan toistaiseksi ole saavutettu.

Varusmiesten prikaatille antaman palautteen perusteella lomilla on nyt ehditty levätä hyvin. Myös asioiden hoitaminen kotona arkivapailla on helpottanut elämää. Koulutustulokset eivät ole merkittävästi poikenneet aiemmista saapumiseristä, vaikka peruskoulutuskauden koulutuspäivät ovat vähentyneet. Erikois- ja jatkokoulutuskauden koulutuspäivät ovat pysyneet samoissa määrissä kuin aiemmin. Varusmiesten vapaapäivien määrä on kokonaisuudessaan kasvanut.

Jääkäriprikaati on Puolustusvoimien pohjoisin joukko-osasto. Siellä koulutetaan vuosittain noin
2 200 varusmiestä ja vapaaehtoista naista.

 

Aiemmin aiheesta kirjoitettua:

15.6.2016 ”Uuden palvelusrytmin kokeilua jatketaan” 

15.12.2015 ”10 päivää palvelusta, neljä vapaata” 


Jaa tämä sivu