Ylennysväli lyhenee neljään vuoteen

Tuomas Kaarkoski
IMG 0429-59
Uutta on myös se, että reserviläisen ylentämisen perusteeksi hyväksyttäviä koulutuspäiviä muodostuu myös omaehtoisesta sotilaallisen osaamisen ja toimintakyvyn kehittämisestä.
Jarmo Seppälä, Tuomas Kaarkoski

Ylennysten välinen minimiaika lyhenee osin nykyisestä viidestä vuodesta neljään vuoteen. Uudistus koskee aliupseereita aina ylikersantin arvoon asti ja upseereiden puolelta vänrikistä luutnantiksi yleneviä.  Luutnanttia ylemmissä sotilasarvoissa reserviläisten ylennysten välien vähimmäisaika on edelleen viisi vuotta tai enemmän. Uusi ylennysnormi tulee voimaan heinäkuun alussa.

Uudistukset liittyvät koko puolustusvoimien uudistumiseen, jossa sodan ajan joukkoja pienennettiin aiemmasta vahvuudesta noin kolmanneksella ja samalla sijoitettavien reserviläisten ikää nuorennettiin.

Tenttejä, marsseja, ammuntaa

Puolustusvoimien johtamien kertausharjoitusten lisäksi myös kaikki puolutusvoimien johtamat vapaaehtoiset harjoitukset sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä (MPK) tilaamat ja johtamat sotilaalliset koulutustapahtumat lasketaan täysimääräisesti kertausharjoitusvuorokausiksi.

MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevasta muusta koulutuksesta voidaan puolestaan johtajalle, kouluttajalle ja kurssilaiselle myöntää rinnasteisia kertausharjoituspäiviä enimmillään 25 vuorokautta, kuten myös esimerkiksi alueellisen tai valtakunnallisen maanpuolustuskurssin suorittaneille. Esimerkiksi osallistuminen virka-aputehtäviin rinnastetaan myös kertausharjoituspäiviksi.

Uutta on myös se, että reserviläisen ylentämisen perusteeksi hyväksyttäviä koulutuspäiviä muodostuu myös omaehtoisesta sotilaallisen osaamisen ja toimintakyvyn kehittämisestä.

Näyttöinä ovat opiskelujen suorittaminen ja tentit esimerkiksi puolustusvoimien PVMOODLE-verkkoympäristössä. Kenttäkelpoisuuttaan reserviläinen voi puolestaan osoittaa puolustusvoimien ja MPK:n sopimissa kunto- ja marssitesteissä ja ampumataitotestissä. Esimerkiksi jotoksen suorittamisesta tehtävärasteineen saa yhden koulutuspäivän.

Kertausharjoitukseen rinnastettavaksi ja ylentämisen perusteeksi voidaan näistä hyväksytyistä koulutuspäivistä laskea kalenterivuoden aikana yhteensä enintään kaksi päivää. Muut koulutuspäivät voidaan ottaa huomioon suunniteltaessa reserviläistä vaativampaan sodan ajan tehtävään. 

Naiset huomioon

Uudistuksessa myös Sotilaskotiliiton harjoituspäivät sota- ja ampumaharjoituksissa voidaan esityksestä hyväksyä kertausharjoituksiin rinnastettavaksi, jos harjoitellaan poikkeusolojen organisaatiossa suunnittelu-, johto- ja toimeenpanotehtäviä.

Myös Naisten Valmiusliiton puolelta on jatkossa mahdollista saada esityksen pohjalta kertausharjoituksiin rinnastettavia suorituksia. Tällöin asevelvollisen naisen tulee toimia kouluttajana tai johtajana Naisten Valmiusliiton kurssilla tai harjoituksessa, jossa koulutetaan sotilaallisia valmiuksia ja niitä palvelevia aiheita.


Jaa tämä sivu