Viisikymppiä per veteraani

veteraani
Veteraaneja on yhä elossa noin 24 000.
Tuomas Kaarkoski

Veteraaniliitot kertoivat torstaina varallisuustilanteistaan. Jos veteraaniliitot olisivat lopettaneet toimintansa tämän vuoden alussa ja varat olisi jaettu järjestöjen veteraanijäsenille, olisi kukin veteraani saanut noin 50 euroa.

Veteraanijärjestöjen varainhankinnan päällikkö Pia Mikkosen mukaan summat on hyvä suhteuttaa siihen, mitä niillä saa.

– Veteraanijärjestöillä olisi rahaa yhteen jokaisen jäsenensä edestakaiseen terveyskeskusmatkaan taksilla, kun Kelan matkakorvauksen omavastuuosuus on ensi vuonna 50 euroa, Mikkonen toteaa liittojen yhteistiedotteessa.

Jos Suomen Sotaveteraaniliitto ry olisi lopettanut toimintansa ja sen varat olisi jaettu sen jäsenille, olisi jokainen jäsen saanut noin 44 euroa. Rintamaveteraaniliiton jäsenet puolestaan olisivat saaneet noin 60 euroa ja Kaatuneitten Omaisten Liiton jäsenet noin 95 euroa. Keskiarvoon ei ei ole laskettu Sotainvalidien Veljesliiton rahoja, sillä ne on tarkoitettu sodassa invalidisoituneille. Jos Sotainvalidien Veljesliitto olisi lopettanut toimintansa vuoden alussa ja varat olisi jaettu sotainvalidijäsenille, niin kukin jäsen olisi saanut 1 862 euroa.

Arjen pyörittämiseen

Veteraanijärjestöjen keräämä raha käytetään arkisiin tarpeisiin.

– Veteraanit eivät esimerkiksi saa silmälasien hankintaan julkista tukea. Monitehosilmälasien hinnat liikkuvat useissa sadoissa euroissa. Monet pienituloiset veteraanit jättävät lääkkeitään ottamatta, sillä rahaa ei ole tarpeeksi monien lääkkeiden hankintaan, Mikkonen havainnollistaa

Mikkosen mukaan suomalaisen veteraanin eläke on pienimillän hieman yli 1000 euroa. Tiukimmalla ovat yksinasuvat.

Tällä hetkellä Suomessa on 24 000 veteraania. Heidän keski-ikä on jo yli 90 vuotta. Veteraaneja arvioidaan olevan vuonna 2020 vielä 6700 henkeä ja vuonna 2025 1200 henkeä.

Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen sotaveteraaniliitto ja Rintamaveteraaniliitto sekä Kaatuneitten Omaisten Liitto hankkivat kaikki yhdessä varoja Sotiemme Veteraanit – keräyksellä.


Jaa tämä sivu