Vihreät haluaa vapaaehtoisen asepalveluksen

armeija
Suurin osa puolueista pitää nykyistä puolustusratkaisua toimivimpana.
Tuomas Kaarkoski Helsinki

Reserviläinen tiedusteli eduskuntaryhmien puheenjohtajilta myös millaiseen järjestelmään Suomen puolustuksen tulisi perustua. Vasemmistoliittoa ja vihreitä lukuun ottamatta kaikki puolueet kannattavat nykyisenkaltaista yleistä asevelvollisuutta. Vihreiden mielestä pitkän aikavälin tavoitteena Suomessa tulee siirtyä vapaaehtoiseen ja sukupuolineutraaliin asepalvelukseen.

– Vapaaehtoinen asepalvelus kunnioittaa ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa sekä tukee kansantaloutta vapauttamalla osan nuorista nopeammin työmarkkinoille, vihreiden puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto kirjoittaa.

Vasemmistoliitto puolestaan kannattaa valikoivaa asevelvollisuutta.

– Siilasmaan työryhmän ehdotus lyhimmän palvelusajan lyhentämiseksi neljään kuukauteen tietyissä tehtävissä on hyvä. Myös siviilipalveluksen pituudeksi riittäisi neljä kuukautta.

SDP:n mielestä nykyinen malli on hyvä ja toimiva. Puolue kuitenkin haluaisi, että tasa-arvokysymystä pohdittaisiin. SDP:n ulko- ja turvallisuuspoliittinen jaosto on todennut asiasta jo aiemmin seuraavaa:

– Erityisesti tasa-arvonäkökulman kannalta olisi tarpeellista laatia laaja ja perusteellinen selvitys sekä miehiä että naisia koskevan kansalaispalveluksen, sen tarpeesta, toteuttamismahdollisuuksista sekä kustannuksista, maanpuolustuksen tarpeet ensisijaisesti huomioiden.

Nykyisen mallin ylläpitämistä puollettiin muun muassa sen kustannustehokkuudella ja sen nauttimalla laajalla kansalaistuella. Yleinen asevelvollisuus nähtiin myös maanpuolustustahtoa korottavana ja ylläpitävänä tekijänä.


Jaa tämä sivu