Varusmiesten palveluksen keskeytykset edellisvuosien tasolla

Paavo Airo
IMG_2158
Saapumiserän 2/16 varusmiehiä harjoittelemassa Santahaminassa. Nämä varusmiehet ovat juuri läpäisseet peruskoulutuskauden, jolloin suurin osa palveluksen keskeytyksistä tapahtuu.
Paavo Airo Helsinki

Pääesikunta kertoo varusmiespalveluksen keskeytyksien pysyneen edellisvuosien tasolla. Heinäkuun saapumiserän 2/16 varusmiehistä 11,1 prosenttia keskeytti palveluksensa peruskoulutuskaudella. Määrä on pienempi kuin edellisellä saapumiserällä, mikä ei ole yllättävää, sillä talven saapumiserien keskeytysprosentit ovat perinteisesti suurempia kuin kesän.

Palveluksen keskeytysten syyt ovat pysyneet ennallaan. Suurin yksittäinen syy p-kauden keskeytyksiin ovat edelleen mielenterveyshäiriöt kuten sopeutumishäiriöt, ahdistuneisuus, masennus tai päihteet. Valtaosa p-kauden keskeytyksistä tapahtuu kahden ensimmäisen viikon aikana, ja suurin osa koko palvelusajan keskeytyksistä ajoittuu p-kaudelle.

Varusmiesten poistuma eli keskeytysprosentti on ollut laskussa vuodesta 2009 alkaen. Vuonna 2009 keskeyttämisprosentti oli peräti 19. Saapumiserän 2/15 poistuma oli 13,9 prosenttia.


Lähteet: Puolustusvoimat.fi


Jaa tämä sivu