Valmiusjoukoille oma koulutushaaramerkki

valmiusjoukot
Vasemmalla on lomapukuun kiinnitettävä valmiusjoukkojen koulutushaaramerkki. Oikealla olevaa merkkiä käytetään palveluspuvussa.
Paavo Airo Helsinki

Maavoimien uudet valmiusjoukot saavat oman koulutushaaramerkkinsä. Ensimmäisten noin 1 000 valmiusjoukkoihin valitun varusmiehen varsinainen valmiusyksikkökoulutus ja valmiusaika alkavat kesällä. Heitä koulutetaan kaikissa Maavoimien joukko-osastoissa paitsi Utin jääkärirykmentissä, joten uusi koulutushaaramerkki tulee näkymään laajalti.

Merkissä esiintyvä nuoli kuvastaa nopean toiminnan joukkoja. Maavoimien esikunnasta kerrotaan Reserviläiselle uuden koulutushaaramerkin ulkoasun pohjautuvan eläkkeelle jääneen kenraalimajurin Jorma Ala-Sankilan ideaan. Ala-Sankila työskenteli vielä viime vuonna Maavoimien esikuntapäällikkönä.

 

Eritasoisia tehtäviä koulutuksen vaiheiden mukaan

Valmiusjoukkojen koulutus kestää 347 vuorokautta, ja varusmiesten valmiusaika kestää viimeisen puoliskon siitä.

Maavoimien alkaessa kouluttaa valmiusjoukkoja voidaan palveluksen eri vaiheissa olevia varusmiehiä käyttää erilaisen vaatimustason valmiudellisiin tehtäviin. Valan jälkeen heitä voidaan käyttää tukitehtäviin, erikoiskoulutuskauden lopun lähestyessä suojaustehtäviin ja joukkokoulutuskauden alusta palveluksen loppuun taistelutehtäviin. Siinä vaiheessa, kun yhden saapumiserän varusmiehillä on jäljellä puolet palveluksestaan, astuu toinen saapumiserä palvelukseen ja alkaa valmistautua koulutuksessa yksinkertaisimpiin valmiudellisiin tehtäviin. Näin ollen varuskunnissa on jatkuvasti erilaisiin valmiudellisiin tehtäviin kykeneviä varusmiehiä.

Tukitehtävillä tarkoitetaan perustamisen tukemista ja oman toiminnan suojausta kuten vartiomiehen tehtäviä. Myös tavanomainen virka-apu luokitellaan tukitehtäviin. Suojaustehtävillä tarkoitetaan suojattavan kohteen tai paikan puolustamista. Taistelutehtävät ovat aktiivisia taistelutehtäviä erikoiskoulutuksen mukaisesti.

Maavoimien komentajan, kenraaliluutnantti Seppo Toivosen mukaan Puolustusvoimien on ollut melko helppoa löytää riittävästi varusmiehiä valmiusjoukkoihin koulutettavaksi.

– Totta kai tehtävään voidaan myös määrätä, mutta halukkuutta on ollut paljon. Lupaamme heille vaativia harjoituksia ja monipuolisen koulutuksen, Toivonen sanoo.


Jaa tämä sivu