Uteliaisuus ja maanpuolustustahto toivat Intti tutuksi naisille -kurssille

Pasi Pitkänen
inttitutuksinaisille-Pasi-Pitkänen
Intti tutuksi naisille -kurssilaiset harjoittelivat muodossa liikkumista ja maastotaitoja.
Heli Anttonen Hattula

Parolannummen kasarmi- ja harjoitusalueilla syyskuun 22.–24. järjestettyyn Hämeen Ilves 2017 -harjoitukseen osallistui 340 vapaaehtoista osallistujaa. He harjoitelivat sotilaallisia ja turvallisuuteen liittyviä taitoja 14 eri kurssilla. Harjoitus olikin henkilömäärältään edeltäviä vuosia suurempi. Vapaaehtoisten lisäksi mukana oli Puolustusvoimien henkilökunnasta 11 henkilöä sekä neljä varusmiestä. Naisten osuus harjoituksen osallistujista on kasvanut merkittävästi viime vuosina.

Perinteeksi muodostunut harjoitus on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Hämeen maanpuolustuspiirin pääharjoitus. Hämeen maanpuolustuspiiri koostuu Hattulan, Lahden, Tampereen ja Tikkakosken koulutuspaikoista.

 

Naiset innokkaina mukana toiminnassa

Naisten kiinnostus osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan on ollut kasvussa ja tämä näkyy esimerkiksi naisille suunnattujen kurssien suosiossa. Kurssilaisten hyvät palautteet ja kokemukset toiminnasta houkuttelevat kursseille lisää naisia. MPK:n tahto onkin olla mukana kaikessa, mikä tuo naiset mukaan maanpuolustustyöhön. Tämän mahdollistaminen edellyttää kuitenkin lisäresurssien osoittamista MPK:lle.

Yhtenä Hämeen Ilves 2017 -harjoituksen varatutumis- ja turvallisuuskoulutuksen aiheena oli ”Intti tutuksi naisille”. Kun kurssilaisilta kysyttiin, mikä heidät on saanut tulemaan kurssille, vastauksena olivat uteliaisuus ja maanpuolustustahto. Kurssilaisista lähes puolet ilmoitti ensimmäisen kurssivuorokauden perusteella olevansa kiinnostuneita osallistumaan naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Tämän lisäksi muutamalla oli jo palvelukseenastumismääräys. Mukana oli myös naisia, joiden lapset suorittavat parhaillaan asepalvelusta ja jotka haluavat saada siksi omakohtaistakin kokemusta armeijan toiminnasta.

 

Koirille ja koiranohjaajille toimintaa MPK:n kursseilla

Hämeen Ilves 2017 -harjoituksessa toteutettiin ensi kertaa Koiranohjaajakurssi. Koirien käyttö ei ole maanpuolustuksessa uutta, mutta MPK:n toiminnassa ei koiraharrastajille suunnattuja kursseja ole tavannut olla. Pilottikurssi oli saanut alkunsa harjoituksessa koiranohjaajakurssin varajohtajana toimineen Mia Riikosen aloitteesta. Hän oli kurssilla mukana oman kahdeksan kuukautta vanhan saksanpaimenkoiransa Jeran kanssa. Ohjaajien lisäksi koirien tehon maastossa ja jäljityksessä olivat tiedostaneet myös sissikurssilaiset ja kohteensuojauskurssilaiset, jotka kiittelivät koiratoiminnan mukanaoloa.

MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laatikaisen mukaan paikalliset koirayhdistykset ovat olleet häneen yhteydessä ja kysyneet mahdollisuuksista tehdä yhteistyötä MPK:n kanssa. Suunnitelmissa onkin ottaa koiratoiminta aktiivisemmin mukaan MPK:n toimintaan ja kursseille.

 

Arvokasta työtä vapaaehtoisvoimin

Laatikainen nosti harjoituksessa esiin vapaaehtoisten työpanoksen tärkeyden MPK:n toiminnassa. Tulevaisuudessa on varmistettava resurssien riittävyys etenkin, jos MPK:n tehtävät tulevat lisääntymään. Nykyresurssit eivät mahdollista nykyisen kurssitarjonnan ylläpitämistä, mikäli MPK:lle tämän lisäksi tulee uusia tehtäviä.

Harjoituksen johtovastuussa oli MPK Hattulan koulutuspaikka. Harjoituksen kouluttaja- ja järjestelytehtävissä toimivat MPK:n koulutus- ja tukitehtäviin sitoutuneet vapaaehtoiset. Harjoituksen johto- ja tukitehtävissä toimivat niihin erityisesti sitoutuneet henkilöt. Panssariprikaati on tukenut harjoituksen järjestelyjä antamalla henkilöstö- ja materiaalitukea. Elintarvike- ja muonitushuollossa harjoitusta tuki Leijona Cateringin Parolannummen varuskuntaravintola Ruben.

Harjoituksen kuviin ja tapahtumiin voi käydä tutustumassa Facebookissa.


Jaa tämä sivu