Toiveissa loppu rahojen pyörittämiselle

Tuomas Kaarkoski
upinniemi
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta haluaa selkeyttä vapaaehtoisen maanpuolustuksen rahoituskysymyksiin. Kuva Upinniemessä pidetystä harjoituksesta syksyltä 2015.
Tuomas Kaarkoski

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta vetoaa valtiovarainministeriöön, että se kunnioittaisi eduskunnan tekemiä päätöksiä ja takaisi vapaaehtoisen maanpuolustuksen resurssit säilyttämällä ne vähintään vuoden 2015 tasolla tällä ja tulevilla hallituskausilla.

Kannanoton taustalla on monta vuotta jatkunut soutaminen ja huopaaminen vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja erityisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) rahoituksen kanssa. Muun muassa edellisenä kolmena vuotena valtiovarainministeriö on esittänyt maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen tarkoitettujen varojen leikkaamista siitäkin huolimatta, että ne ovat olleet kirjattuina hallituksen kulloisenkin vuoden talousarvoihin.

Esimerkiksi viime vuonna ministeriö esitti tukea leikattavan 20 prosenttia eli 399 000 euroa. Tästä summasta MPK:n osuus olisi ollut 350 000 euroa. Eduskunnan valtiovarainkunta päätti kuitenkin palauttaa tukisumman kokonaisuudessaan. Sama kuvio on toistunut myös aikaisempina vuosina.

 

Hankaloittaa suunnittelua

Rahojen pyörittely edestakaisin on häirinnyt merkittävästi varsinkin MPK:n vuositason suunnittelua. MPK:n puheenjohtaja Tapio Peltomäki kritisoi jo aiemmin tammikuussa Reserviläiselle valtiovarainministeriön linjauksia.

– Vuosisuunnittelua on vaikea tehdä, jos vasta joulukuussa saa tietää, riittävätkö ensi vuoden rahat vai eivät. Mielestäni MPK:n toimintaa pitäisi katsoa pidemällä kuin vuoden tähtäimellä. Ei armeijankaan asioita katsota lyhytjänteisesti vuosi kerrallaan, Peltomäki totesi tuolloin.

Myös neuvottelukunnan kannanotossa todetaan samansuuntaisesti.

– Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaedellytykset on toistaiseksi kyetty varmistamaan julkisten hallintotehtävien edellyttämälle tasolle. Toiminnan suunnittelua jatkuvat tavoitteet leikata yhdistyksen saamaa valtionapua ovat merkittävästi haitanneet.

Neuvottelukunnan mielestä vapaaehtoinen maanpuolustus on osoittanut toimivuutensa monellakin eri tavalla ja sen takia siihen ei saisi kohdistaa leikkauksia lähivuosina.

– Vapaaehtoinen maanpuolustus eri muotoineen on osoittanut kustannustehokkuutensa sotilaallisen suorituskyvyn ja kokonaisturvallisuuden rakentamisessa. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan näkemyksen mukaan hallituksen suunnittelemat säästöt maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseksi vuosina 2017–2021 ovat ristiriidassa turvallisuusympäristön muutoksen sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen aseman, tavoitteiden ja tehtävien kanssa, kannantotossa todetaan.

Hallituksen asettaman neuvottelukunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaa sekä ohjata ja vahvistaa vapaaehtoista maanpuolustusta. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kansanedustaja ja  Reserviläisliiton puheenjohtaja Mikko Savola (kesk.).

 


Jaa tämä sivu