TJ0 ja reservi kutsuu

Puolustusvoimat
kaartinjääkäri
Tammikuussa palveluksensa aloittaa noin 12500 alokasta.
Tuomas Kaarkoski Helsinki

Puolustusvoimista ja Rajavartiolaitoksesta siirtyy reserviin tänään noin 9 000 varusmiestä.

5. tammikuuta 2015 aloittavassa saapumiserässä kaikkiaan noin 12 500 alokasta aloittaa varusmiestaipaleensa. Heistä noin 10 000 tulee palvelemaan maavoimissa.

Noin 250 naista aloittaa vapaaehtoisen asepalveluksen. Noin 250 asevelvollista aloittaa sotilasuransa Rajavartiolaitoksen palveluksessa. Loput jakaantuvat Merivoimien ja Ilmavoimien joukko-osastoihin.

Määrällisesti eniten uusia varusmiehiä vetävät maavoimien valmiusyhtymät. Sekä Karjalan, Kainuun ja Porin prikaateissa aloittaa palveluksensa noin 2000 alokasta.

 

Kutsunnat ovat päättyneet

Tämän vuoden kutsunnat ovat myös päättyneet. Kutsuntojen tuloksessa ei tapahtunut suuria muutoksia viime vuosiin verrattuna.

Kutsuntaikäluokan suuruus oli noin 32 400. Valtaosa ikäluokasta määrättiin palvelukseen kutsuntoja seuraavien kolmen vuoden aikana. Pääosa palvelukseen määrätyistä aloittaa palveluksensa maavoimissa tammikuussa 2016.  Palvelukseen määrättiin ikäluokasta 76,48 prosenttia.

Terveydellisin perustein vapautettiin palveluksesta rauhan aikana eli määrättiin C-luokkaan 9,3 prosenttia. Uudelleen kutsunnoissa tarkastettavaksi eli E-luokkaan määrättiin terveydellisistä syistä yhteensä 7,43 prosenttia.

Ulkomailla asuvia, monikansalaisuuden perusteella vapautettuja oli 3,04  prosenttia ja siviilipalvelukseen hakeutui 1,74 prosenttia. Luvut vastaavat hyvin lähelle vuoden 2013 vastaavia lukuja.

Kutsuntaikäisiä tänä vuonna olivat vuonna 1996 syntyneet. Kutsuntatilaisuuksia järjestettiin yhteensä 525 kaikkiaan 253 eri paikkakunnalla.


Jaa tämä sivu