Suomi mukana Itämeren maiden vapaaehtoisten Scanbal-maanpuolustusyhteistyössä

MPK
Scanbal2
Tämän vuotinen Scanbal-konferenssi järjestettiin Ruotsissa Hemvärnetin komentajan, kenraalimajuri Roland Ekenbergin isännöimänä. 
MPK

Ruotsin, Tanskan, Viron, Liettuan ja Latvian maiden kodinturvajoukkojen komentajat ovat muutama vuosi sitten käynnistäneet yhteisen vuosittaisen Scanbal-konferenssin, jossa vaihdetaan kokemuksia ja tietoja eri maiden kodinturvajoukkojen kehittämistilanteesta.

 

Kodinturvajoukot osana paikallispuolustusta

Eri maiden kodinturvajoukot kuuluvat asevoimien organisaatioon ja niihin rekrytoidaan vapaaehtoisia kansalaisia. Kodinturvajoukkojen tehtävät ovat pääasiassa paikallispuolustustehtäviä, joissa korostuu nopea reagointikyky eri uhkatilanteisiin, toimijoiden paikallistuntemus ja vapaaehtoisuuden mukanaan tuoma vahva motivaatio sekä sitoutuminen toimintaan.

Kodinturvajoukot järjestävät toimintaa myös asepalvelusta suorittamattomille naisille ja nuorille.

 

Kansainvälinen verkostoituminen toiminnan kehittämisen tukena

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) oli viime vuonna ensimmäistä kertaa mukana konferenssissa edustamassa suomalaista vapaaehtoisten koulutusjärjestelmää. Suomen edustajana kokouksiin on osallistunut MPK:n toiminnanjohtaja prikaatikenraali (evp) Pertti Laatikainen. Eri maiden komentajat osallistuvat konferenssiin lähimpien avustajiensa kanssa. Laatikaisen mukana Suomesta olivat MPK:n koulutuspäällikkö Juha Niemi ja Meripuolustuspiirin päällikkö Henrik Nystén.

Laatikaisen mukaan Suomen mukana olo on erittäin tärkeää suomalaisen vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisen kannalta:

– Keväällä valmistunut valtioneuvoston selonteko linjaa, että MPK:n toimintaa tulisi kehittää Pohjoismaiden toimintaperiaatteiden mukaiseksi. Kansainvälinen verkostoituminen antaa tähän arvokasta taustatietoa ja hyviä kokemuksia kaikilla toiminnan tasoilla aina johtotasolta käytännön harjoitusyhteistyöhön.

 

Vapaaehtoinen hakeutuminen koulutuksiin on kasvanut kaikissa maissa

Kodinturvajoukkojen asema sekä aseellisissa tehtävissä että yhteiskunnan eri häiriötilanteissa on viime aikoina korostunut useimmissa maissa. Esimerkiksi Ruotsissa asevoimien miesvahvuudesta lähes puolet eli noin 22 000 sotilasta kuuluu kodinturvajoukkoihin.

Valmiusvaatimus nopeaan reagointikykyyn uhkatilanteissa on vahvistanut kodinturvajoukkojen asemaa yhteiskunnan suojana.

– Yleisenä havaintona voidaan todeta kaikkien maiden kodinturvajoukkojen osalta, että vapaaehtoinen hakeutuminen koulutukseen ja kodinturvajoukkoihin on kasvanut johtuen osittain kansainvälisen tilanteen jännitteistä, Laatikainen toteaa.

 

Konferenssi kiertää eri maissa

Scanbal-konferenssi järjestetään säännöllisesti vuorovuosin eri Itämeren piirissä olevissa maissa.

Vuonna 2016 kokous pidettiin Virossa Kaitseliitin komentajan, kenraalimajuri Meelis Kiilin isännöimänä. Tämän vuotinen konferenssi järjestettiin Ruotsissa Hemvärnetin komentajan, kenraalimajuri Roland Ekenbergin isännöimänä. 

Tämän vuotisessa konferenssissa käsiteltiin muun muassa tilannetta Itämeren alueella ja saatiin ennakkotietoa Ruotsissa syyskuussa järjestettävästä suuresta monikansallisesta Aurora-sotaharjoituksesta.

Ruotsin asevoimien komentaja kenraali Micael Bydén vieraili konferenssissa ja piti tilannekatsauksen Ruotsin asevoimien tilanteesta ja kehitysnäkymistä.

Suomi isännöi seuraavaa Scanbal-konferenssia toukokuussa 2018.


Jaa tämä sivu