Suomi ja Viro uudistivat puolustusyhteistyötä koskevan sopimuksen

MPK
kaitseliitmpk
Suomalainen vapaaehtoinen kouluttamassa virolaista vapaaehtoista. Puolustusvoimien lisäksi Suomen ja Viron vapaaehtoisen maanpuolustuksen organisaatiot jatkavat yhteistyötään.
Paavo Airo Helsinki

Suomi ja Viro allekirjoittivat keskiviikkona maiden puolustusyhteistyötä koskevan sopimuksen. Uudistetun puiteasiakirjan allekirjoittivat puolustusministerit Jussi Niinistö ja Margus Tsahkna.

Suomen ja Viron puolustusyhteistyön päätavoitteisiin kuuluu muun muassa etsiä mahdollisuuksia yhteisiin materiaalihankintoihin. Aiemmin Suomi ja Viro ovat jo tehneet yhteisiä tutkahankintoja. Vuosikymmenen vaihteessa toteutettu KEVA 2010 -hankinta tehtiin osittain yhdessä Viron kanssa. 

keva2010tero
Suomi hankki muutama vuosi sitten KEVA 2010 -keskivalvontatutkia yhdessä Viron kanssa. Kuva: Tero Tuominen

Myös tiedonvaihto ja keskusteleminen puolustuspolitiikasta nähdään tärkeänä.

Sopimuksen mukaan myös Pohjoismaiden ja Baltian puolustusyhteistyötä pyritään vahvistamaan. Yhteistyötä Maanpuolustuskorkeakoulun ja Baltian puolustuskorkeakoulun välillä jatketaan. Samoin MPKK ja Viron puolustuskorkeakoulu tekevät yhteistyötä. Virolaiset upseerit jatkavat osallistumistaan koulutukseen ja seminaareihin Suomessa.


Vapaaehtoisen maanpuolustuksen organisaatiot jatkavat yhteistyötä

Yhteistoimintaa harjoituksissa pyritään kehittämään. Sopimus sisältää myös maininnan vapaaehtoisen maanpuolustuksen organisaatioiden yhteistyöstä. Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK ja Viron Kaitseliit ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä oman sopimuksensa puitteissa. Suomalaiset ovat muun muassa kouluttaneet Kaitseliitin vapaaehtoisia sekä Suomessa että Virossa.

Esimerkiksi kesäkuussa Suomesta osallistuu Viron HUNT-harjoitukseen lähes 30 henkilöä. He ovat pääasiassa kokeneita reserviläisiä.

Puolustusministerien keskiviikkona allekirjoittama englanninkielinen sopimus on kokonaisuudessaan luettavissa Suomen puolustusministeriön nettisivuilla. 


Jaa tämä sivu