”Suomen puolustusratkaisu saatu hyvin esille”

Paavo Airo
sra
Neuvottelukunnan mukaan maanpuolustuksen tarpeet ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytysten turvaaminen ovat olleet Suomen asedirektiivineuvottelujen lähtökohtana heti neuvottelujen alkamisesta lähtien.
Tuomas Kaarkoski

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta otti tänään kantaa EU:ssa viime vuoden lopulta asti vireillä olleeseen asedirektiivikäsittelyyn. Neuvottelukunnan kannanoton mukaan asedirektiivin käsittelystä on liikkunut julkisuudessa paljon virheellistä tietoa.

– Neuvotteluista ja Suomen kannasta on liikkunut julkisuudessa paljon virheellistä tietoa, joka on osin siirtänyt huomiota toisarvoisiin asioihin. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta korostaa sitä, että neuvottelut asedirektiivistä ovat vielä kesken, kannanotossa todetaan.

Neuvottelukunnan mukaan maanpuolustuksen tarpeet ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytysten turvaaminen ovat olleet Suomen asedirektiivineuvottelujen lähtökohtana heti neuvottelujen alkamisesta lähtien.

Suomi asetti asedirektiivineuvotteluissa ensisijaiseksi tavoitteeksi reserviläistoiminnan jatkumisen turvaamisen ja lisäksi on pyritty siihen, että vaikutukset aseharrastuksen lajeihin eivät muodostuisi kohtuuttomiksi.

– Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan näkemyksen mukaan näissä tavoitteissa on vaikeissa neuvotteluissa onnistuttu hyvin.

 

Suomi hyvin esille

Neuvottelukunnan mukaan Suomen muista jäsenmaista poikkeava puolustusratkaisu on saatu tuotua hyvin esille, jonka lisäksi Suomi on saanut tukea muilta jäsenmailta. Kannanotossaan neuvottelukunta painottaa kiinnittämään huomiota erityisesti laittomien asemarkkinoiden ehkäisyyn sekä estämään laillista ja luvanvaraista vapaaehtoista maanpuolustusta sekä reserviläistoimintaa heikentävien säädösten kirjaamisen direktiivin sisältöön.

– Eurooppa Neuvoston kesäkuussa hyväksytyssä yhteisessä kannassa kielletään tietyt asetyypit. On kuitenkin huomattava, että tämän yhteisen kannan mukaan myös kielletyiksi tuleviin aseiden kokoonpanoon ja lippaisiin voisi saada luvan tietyissä tilanteissa, kuten maanpuolustustarkoituksessa sekä koulutuksellisissa ja historiallisissa tarkoituksissa. Neuvotteluasiakirja on luonnollisesti kompromissi, jossa on saatu sovitettua yhteen hyvinkin paljon eriäviä näkemyksiä, kannanotossa todetaan.

Valtioneuvoston asettaman neuvottelukunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaa sekä ohjata ja vahvistaa vapaaehtoista maanpuolustusta.


Jaa tämä sivu