Suomen kasarmien korjauksiin käytetään 150 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana

Maavoimat
vekaranjärvi
Vekaranjärvi on yksi kohteista, joissa tehdään peruskorjauksia.
Paavo Airo Helsinki

Suomen varuskunnissa peruskorjataan neljän vuoden aikana yhteensä 16 kasarmirakennusta. Korjauskustannukset ovat yhteensä 150 miljoonaa euroa. Asiasta kertoo puolustushallinnon rakennuslaitoksen uutislehti Muuriset. Lehden mukaan tavoitteena on varmistaa varusmiehille, reserviläisille ja henkilökunnalle toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat. Varuskuntien kasarmeista on parhaillaan tekeillä laaja kuntoarvio, jossa selvitetään korjaustarve ja laaditaan rakennusten hoitosuunnitelma.

Korjauksia tehdään lähivuosina ainakin Säkylässä, Parolassa ja Vekaranjärvellä. Säkylässä on neljä 1960-luvulla rakennettua kasarmirakennusta, jotka peruskorjataan lähivuosina. Kasarmien tilat, rakenteellinen kunto, talotekniikka ja energiatehokkuus eivät Muuriset-lehden mukaan vastaa nykyaikaisen majoitusrakennuksen vaatimuksia. Kasarmeihin rakennetaan lisää majoitustupia, kouluttajien työ- ja sosiaalitiloja, varastotiloja sekä pesupaikkoja. 

Parolannummen varuskunnan varusmiesten määrä kasvaa, joten kaikki kasarmirakennukset tarvitaan käyttöön. Vuonna 1973 rakennettu kasarmi 138 korjataan perusteellisesti. Työt alkavat ensi vuoden alussa.

Vekaranjärveä on jo kunnostettu, ja vuoden loppuun mennessä valmistuu Pahkajärven ampumaratahanke sekä ensi vuoden loppuun mennessä varuskuntaravintolan peruskorjaus. Sotilaskotia peruskorjataan ja -parannetaan lähiaikoina.

Yhden kasarmin peruskorjaus kestää keskimäärin 18 kuukautta. Peruskorjaukset tehdään portaittain, jotta koulutus ei häiriinny. 

Peruskorjauksia tehdään, kun rakennukset saavuttavat 40 vuoden iän tai edellisestä korjauksesta on kulunut 40 vuotta. Suurin osa Suomen kasarmeista on rakennettu 1940–60-luvuilla. Muuriset-lehden mukaan Puolustusvoimilla on käytössään yhteensä 75 kasarmirakennusta 15 eri joukko-osastossa.


Jaa tämä sivu