Reserviläisten kuntotestitietoja aletaan tallentaa Tikki-järjestelmään – Vain puolet on sijoituksensa vaatimassa kestävyyskunnossa

VatsalihastestiNetti
Lisää liikettä -hankkeeseen liittyvien kuntotestien toteutuksesta vastaavat MPK:n koulutetut testaajat. Arkistokuva.
Reserviläinen

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ja Reserviläisurheiluliitto (RESUL) ovat käynnistäneet yhteisen hankkeen reserviläisten fyysisen kunnon parantamiseksi. Hankkeessa koulutetaan testaajia ympäri Suomea ja kehitetään Tikki-tietojärjestelmä kuntotestitiedon tallentamiseksi.

Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni reserviläinen saadaan testausjärjestelmän piiriin. Samalla reserviläisten tehtäväkohtaisesta fyysisestä toimintakyvystä taltioidaan luotettavaa kuntotestitietoa yhteiseen tietojärjestelmään. Tulokset kirjataan RESUL:n rakentamaan Tikki-tietojärjestelmään, josta tiedot voidaan nähdä reaaliaikaisesti ja tarvittaessa siirtää Puolustusvoimien tietojärjestelmiin.

Tikki rakennetaan osana Lisää liikettä -hanketta vuoden 2018 loppuun mennessä. Tietojärjestelmä tuottaa myös kyselyyn perustuvaa tietoa reserviläisten terveydestä. Tietoja voidaan hyödyntää eri tutkimushankkeissa.

Kuntotestien toteutuksesta vastaavat MPK:n koulutetut testaajat. Lisäksi MPK vastaa reserviläisten tehtäväkohtaisen fyysisen toimintakyvyn ja kunnon kehittämisestä järjestämällä fyysisen koulutuksen harjoituksia ja liikuntatapahtumia.

Tällä hetkellä vain noin puolet Puolustusvoimien reserviläisistä saavuttaa kestävyyskuntonsa osalta sijoituksensa mukaisen tavoitetason.

– On tärkeää, että reserviläisiä kannustetaan ylläpitämään fyysistä kuntoaan, liikunta-aktiivisuuttaan sekä terveyttään. Reserviläisten toimintakyvyn säännöllinen seuranta on merkittävää niin Suomen puolustuskyvyn kuin kansaterveyden edistämisen kannalta, korostaa Puolustusvoimien johtava liikuntapäällikkö everstiluutnantti Harri Koski.

 

Järjestelmällisyys puuttunut testauksesta

Reserviläisten tehtäväkohtaista fyysistä toimintakykyä eli kuntoa testaan nykyisin satunnaisesti Puolustusvoimien kertausharjoituksissa ja MPK:n kuntotesteissä. Toiminta ei kuitenkaan ole järjestelmällistä, ja siksi asiaa on lähdetty kehittämään.

Reserviläiset voivat käyttää harjoitusohjelmapalveluna Puolustusvoimien MarsMars.fi -sosiaalisen median liikuntapalvelua. Tavoitteena on lisätä reserviläisten vapaa-ajan liikunta-aktiivisuutta sekä parantaa heidän fyysistä kuntoaan. Hanke toteutetaan yhteistyössä Puolustusvoimien, MPK:n ja RESUL:n kanssa.

 

Joka kolmas reserviläinen ylipainoinen, mutta valtaosalla hyvä psyyke

Reserviläisten toimintakyky 2015 -tutkimus toi huolestuttavasti esille, että vajaa puolet reserviläisistä saavutti kestävyyskuntonsa osalta sijoituksensa mukaisen tavoitetason. Hieman yli puolella lihaskunto oli hyvä. Joka kymmenes reserviläinen oli fyysisesti heikossa kunnossa ja joka kolmas oli ylipainoinen. Valtaosa reserviläisistä omasi hyvät psyykkiset voimavarat.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että sodankäynnin fyysiset vaatimukset eivät ole keventyneet vaan päinvastoin jopa kasvaneet. Operaatiot ovat siirtyneet metsistä asutuskeskuksiin sisältäen runsaasti fyysisesti vaativia spurtteja, ponnistuksia ja kiipeämistä lisäkuorman kanssa. Teknologian lisääntyminen operaatioissa on yleisestä käsityksestä poiketen lisännyt kannettavan taakan määrää. Hyvä fyysinen ja henkinen kunto ovat siten sotilaan suorituskyvyn kivijalka.


Jaa tämä sivu