Reserviläisliitto haluaa ylennysvälin lyhyemmäksi

kersantti
Viime vuosien vähäisten kertausharjoitusmäärien takia myös ylennykset ovat vähentyneet.
Tuomas Kaarkoski Helsinki

Reserviläisliitto esittää ylennysten välissä olevan minimiajan muuttamista nykyisestä viidestä vuodesta kolmeen vuoteen.

– Parin vuosikymmenen takaisesta 750 000 miehen vahvuudesta on asteittain tultu alaspäin niin, että nyt päätetty sodan ajan vahvuutemme on 230 000 henkilöä. Samalla reserviläisen sijoitusaika on karkeasti laskettuna pudonnut noin 30 vuodesta noin 10 vuoteen. Tämä kehitys yhdistettynä viime vuosien vähäiseen kertausharjoituskoulutukseen on luonut reserviläisten ylentämisen kannalta hankalan tilanteen, joka on näkynyt ylennysten määrällisenä laskuna, Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg toteaa.

Ylennysten saamisen vaikeutuminen puolestaan heijastuu Reserviläisliiton arvion mukaan vahvasti reserviläisten motivaatioon olla mukana reserviläistoiminnassa ja vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa.

– Reserviläiset kokevat ylentämisen myös kannustimena ja osoituksena puolustusvoimien osoittamasta huomiosta reserviläisiä kohtaan. Mahdollisuus ylennyksiin on monille reserviläisille ainakin yksi osatekijä olla mukana omaehtoisessa toiminnassa ja koulutuksessa.

Puolustusvoimat on parhaillaan uudistamassa reserviin ja varareserviin kuuluvien asevelvollisten ylentämistä koskevaa normia. Uudistuksen on määrä valmistua helmikuun aikana.


Ylennysvälin muutos

Pitäisikö ylennysten välissä oleva minimiaika muuttaa viidestä vuodesta kolmeen vuoteen?


Jaa tämä sivu