Reserviläisliitto esittää siviilipalveluksen täydennyspalvelusvelvollisuuden tuplaamista

Puolustusvoimat
sodankylä
Varusmiespalveluksen jälkeen reserviin siirtynyt henkilö voi siirtyä siviilipalvelukseen suorittamalla täydennyspalveluksen, joka on tällä hetkellä noin viisi päivää.
Tuomas Kaarkoski

Reserviläisliitto esittää siviilipalvelukseen siirtyvien henkilöiden täydennyspalvelusvelvollisuuden kaksinkertaistamista. Tällä hetkellä varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen jälkeen reserviin siirtynyt henkilö voi siirtyä siviilipalvelusvelvolliseksi hakemalla täydennyspalveluun, joka lain mukaan kestää enintään 40 päivää. Käytännössä täydennyspalvelus kestää kuitenkin tällä hetkellä noin viisi päivää.

– Tämä asiantila sopii erityisen huonosti yhteen sen kanssa, että reserviin kuuluvien kertausharjoitusvelvoitteet kaksinkertaistettiin asevelvollisuuslain muutoksella viime kesänä. Taustalla olivat Ukrainan tapahtumat ja sotilaallisen jännityksen kiristyminen Suomen lähialueilla, Kuopiossa tänään puhunut Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Rauno Hauta-aho toteaa.


Enimmillään 200 vuorokautta

Pohjois-Savon Reserviläispiirin 60-vuotisjuhlassa puhunut Hauta-aho totesi Reserviläisliiton todennäköisesti esittävän täydennyspalveluksen suorittamista lain mahdollistamassa maksimipituudessa. Lisäksi liitto esittää tulevan puolustusselonteon eduskuntakäsittelyn yhteydessä harkittavaksi, että täydennyspalvelusvelvollisuus määräytyisi jatkossa asevelvollisuuslain tapaan eli sen pohjalta, mihin henkilöstöryhmään täydennyspalvelukseen siirtyvä reserviläinen kuuluu.

– Miehistön osalta tämä tarkoittaisi 80 vuorokauden mittaista täydennyspalvelusta mutta aliupseerien ja upseerien osalta peräti 200 päivää. Tämähän on näille henkilöstöryhmille asevelvollisuuslaissa määritetty kertausharjoitusten maksimimäärä. Mikäli henkilö on kertausharjoituksiin jo osallistunut, voidaan suoritetut kertausharjoituspäivät toki huomioida samalla tavalla kuin tehdään varusmiespalveluksesta siviilipalvelukseen siirtyvien osalta.

Hauta-aho kommentoi avausta Reserviläiselle. Hänen mukaansa osa käyttää täydennyspalvelusta keinona päästä verrattain pois sitovista velvollisuuksista.

– Haluamme, että kaikilla olisi samanarvoinen kohtelu. Jos esimerkiksi 200 päivästä pääsee noin keskimäärin viidellä vuorokaudella eroon, niin onhan se ihan kohtuuton ero näiden välillä. 


Jaa tämä sivu