Reserviläisjärjestöt tyytymättömiä ensi vuoden talousarvioon

eduskunta
Tuomas Kaarkoski Helsinki

Sekä Reserviupseeriliitto että Reserviläisliitto ovat tyytymättömiä ensi vuoden talousarvion sisältöön. Molemmat liitot antoivat lausunnon eduskunnan puolustusvaliokunnalle talousarviosta ja erityisesti sen puolustusbudjetista.

Molemmat liitot kritisoivat budjettiesityksen kohtaa, joka mahdollistaa ensi vuonna 18 000 reserviläisen kertausharjoituttamisen, mikä vastaa vain noin 6,5 prosenttia Puolustusvoimien sodanajan laskennallisesta kokonaisvahvuudesta.

– Sodan ajan joukkojen kasvaessa 280 000 sotilaaseen myös reservin kertausharjoitusten määrän pitää kasvaa. Tavoitteena tulee olla, että ainakin keskeisiin reservin johtajatehtäviin sijoitetut reserviläiset pääsisivät kertaamaan kerran 3–5 vuodessa. Ensi vuoden kertausharjoitusmäärillä reserviläinen saa kertausharjoituskäskyn kerran noin 15,5 vuodessa.n Tämä on ehdottomasti liian vähän ja vaarantaa koko puolustusratkaisumme uskottavuuden. Minimitasona tulee olla vuoden 2017 taso (8,0 % sa-sijoitetuista), jolloin kertausharjoituksiin osallistuisi nykyisellä sa-joukkojen määrällä noin 22.000 reserviläistä, RUL:n lausunnossa todetaan.

Reserviläisliiton mukaan nykyisessä turvallisuustilanteessa huomiota pitäisi keskittää varsinkin paikallispuolustuksesta vastaaville joukoille.

­– Hybridisodankäynnin uhan johdosta olisi tärkeää järjestää riittävästi kertausharjoituksia myös paikallispuolustuksen yksiköille. Näitä harjoituksia suunniteltaessa ja toteutettaessa on huomioitava myös muiden viranomaisten rooli poikkeusoloissa, RES:n lausunnossa tarkennetaan.

 

Vastuu kasvaa, rahoitus ei?

Reserviupseeriliiton mukaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) tehtävät, koulutusvuorokaudet ja osallistujamäärät ovat kasvaneet merkittävästi vuodesta 2008 lähtien, mutta yhdistyksen valtiolta saama tuki ei ole. Vapaaehtoiselle maanpuolustukselle on esitetty ensi vuodelle 2,052 miljoonaa euroa eli käytännössä sama summa kuin tänä vuonna.

– Puolustusvoimien yhdessä MPK:n ja muiden keskeisten maanpuolustusjärjestöjen kanssa laatimassa reservin koulutuksen kehittämissuunnitelman vuosille 2018–2022, asetettiin myös järjestöille uusia tehtäviä reservin koulutuksen kehittämisessä. Lisääntyvät tehtävät vaativat lisäystä myös taloudellisiin resursseihin, RUL:n lausunnossa todetaan.

RUL esittää määrärahan korottamista 250 000 eurolla, josta pääosa käytettäisiin MPK:n toiminnan tukemiseen.

Myös Reserviläisliitto on samoilla linjoilla. Kiinnostusta ja potentiaalia kasvuun olisi, mutta rahoituksen tulisi parantua nykyisestä tasosta.

– Nykytasoinen määräraha ei mahdollista vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen eikä reserviläistoiminnan laajentamista, mikä olisi kiristyneessä turvallisuustilanteessa tärkeää, Reserviläisliitto lausuu.


Jaa tämä sivu