Reserviläisille lisää kriisinhallintatehtäviä

Mirva Brola
rauhanturvaajat
Uusiin kriisinhallintatehtäviin haetaan erityisesti jalkaväen, panssarintorjunnan ja kranaatinheittimistön peruskoulutuksen saaneita reserviläisiä.
Paavo Airo Helsinki

Maavoimat tiedottaa Suomen lisäävän reserviläisten kriisinhallintatehtäviä vastauksena Ranskan marraskuussa 2015 esittämään avunantopyyntöön. Suomi laajentaa osallistumistaan YK:n UNIFIL-operaatiossa Libanonissa noin 160 sotilaalla 1.4.2016–31.8.2018 välisenä aikana. Suomalaiset korvaavat operaation reservipataljoonasta ranskalaisen komppanian, mikä vapauttaa ranskalaisjoukkoja muualle.

Porin prikaati alkaa rekrytoida reserviläisiä tehtäviin lokakuun 2016 aikana. Tehtäviin haetaan erityisesti jalkaväen, panssarintorjunnan (mm. NLAW- ja panssarintorjuntaohjus 2000 -järjestelmät) ja kranaatinheittimistön peruskoulutuksen saaneita reserviläisiä.

Tehtäviin voi hakeutua varusmiespalveluksen hyvin suorittanut ja muut kelpoisuusehdot täyttävä reserviläinen. Kansainvälisessä valmiusjoukossa suoritettu varusmiespalvelus ei ole edellytys tehtäviin valinnalle. Lisätietoja pääsyvaatimuksista ja tehtäviin hakemisesta löytyy osoitteesta www.rauhanturvaajaksi.fi.


Jaa tämä sivu