Rajavartiolaitokselle lisää valtuuksia puuttua hybridiuhkiin

Paavo Airo
rajavw
Rajavartiolaitosta koskevat lakimuutokset tulevat voimaan huhtikuussa.
Paavo Airo

Rajavartiolaitos saa lakimuutoksilla lisää valtuuksia puuttua hybridiuhkiin, sisäministeriö kertoo tiedotteessaan. Rajavartiomiehet saavat lisää toimivaltuuksia yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä rajanylityspaikoilla, Rajavartiolaitoksen tiloissa ja Rajavartiolaitoksen hallinnassa olevilla alueilla silloin, kun poliisi ei ole käytettävissä. Rajavartiolaitoksella on tällöin samat toimivaltuudet kuin poliisilla vastaavissa tilanteissa.

Rajavartiolaitoksen mahdollisuuksia antaa ja saada virka-apua muilta viranomaisilta tarkennetaan. Rajavartiolaitos voi jatkossa antaa poliisille terrorismin torjunnassa sotilaallista asevoimaa sisältävää virka-apua merialueen lisäksi myös rajanylityspaikoilla ja rajan läheisyydessä. Puolustusvoimien virka-apu Rajavartiolaitokselle voi puolestaan sisältää myös voimakeinojen käyttöä toimivaltaisen rajavartiomiehen ohjauksessa.

 

Asevelvollisia ei käytetä vaarallisissa tehtävissä

Rajavartiolakiin lisätään säännökset Rajavartiolaitoksen tukena toimivien asevelvollisten toimivaltuuksista. Asevelvolliset voivat Suomen turvallisuusympäristössä ilmenevän tarpeen vuoksi tilapäisesti esimerkiksi ottaa henkilötuntomerkkejä, ohjata liikennettä ja tehdä turvallisuustarkastuksia. Asevelvollisia ei kuitenkaan käytetä vaarallisissa tehtävissä.

Rajavartiomiehelle säädetään oikeus puuttua miehittämättömän ilma-aluksen ja lennokin lennätykseen tarvittaessa voimakeinoja tai teknisiä toimenpiteitä käyttäen. Toimivaltuudet ovat välttämättömiä esimerkiksi meripelastushelikopterien toiminnan turvaamiseksi.

Rajavartiolakiin lisätään säännökset vesiliikenteen tilapäisestä keskeyttämisestä tai rajoittamisesta. Lisäksi Rajavartiolaitoksen oikeutta ottaa tilapäisesti käyttöönsä kiinteistöjä, oikeutta rajavyöhykelupien peruuttamiseen sekä oikeutta liikkumisrajoitusten tai -kieltojen määräämiseen laajennetaan.

Liikenteenharjoittajan velvollisuudet ulkorajaliikenteessä koskevat jatkossa myös Schengen-maiden välistä liikennettä, jos rajavalvonta on väliaikaisesti palautettu sisärajoille. Tämä tarkoittaa käytännössä matkustusasiakirjojen tarkistamista, matkustajaluetteloiden toimittamista sekä takaisinkuljetusvelvollisuutta silloin, kun maahanpääsy on evätty. Liikenteenharjoittajalle voidaan määrätä seuraamusmaksu velvoitteiden laiminlyönnistä.

Valtioneuvosto esitti rajavartiolain, ulkomaalaislain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muutosten vahvistamista 10.1. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa lakimuutokset 11.1. Muutokset tulevat voimaan 1.4.2019.


Lue myös: 12.12.2018 Dronet tulossa kaikille Rajavartiolaitoksen partioille – "Laajentaa partion maailmankuvaa"

20.12.2018 Erikoisrajajääkäriksi reilut 300 hakijaa – suosio on kasvanut pikku hiljaa


Jaa tämä sivu