Puolustusvoimien uusi yleinen palvelusohjesääntö mahdollistaa palvelusjouston

Tuomas Kaarkoski
liikunta
Palvelusjouston avulla varusmies voi jättää esimerkiksi liikuntakoulutuksen väliin kouluttajan luvalla, käymättä terveysasemalla.
Paavo Airo Helsinki

Puolustusvoimien uusi yleinen palvelusohjesääntö (YLPALVO) on julkaistu. Yhtenäiset käyttäytymis- ja toimintamallit sotilashenkilöstölle luova ohjekirja päivitetään aina tarpeen vaatiessa, ja uusi tulee voimaan vuoden 2017 alusta. Edellinen on vuodelta 2009.

Pääpiirteittäin tuore YLPALVO muistuttaa hyvin paljon vanhaa, mutta pieniä lisäyksiä ja muutoksia on tehty. Yksi näistä liittyy Puolustusvoimien terveydenhuoltoon, jota uudistetaan. Aiemminkin yksittäisen varusmiehen palvelusta on voitu keventää ilman terveysasemakäyntiä esimerkiksi leirillä, jos hänellä on ollut pieniä vaivoja. Viime aikoina on kokeiltu myös tietyillä kasarmeilla palvelusjoustoa, joka on mahdollistanut esimerkiksi liikuntakoulutuksen väliin jättämisen ilman terveyskeskuskäyntiä mutta kouluttajan luvalla. Tämä näkyy uudessa YLPALVO:ssakin. Uusi kohta on kursivoitu.

”Tarvittaessa palveluksen keventämisen tavasta voidaan keskustella perusyksikön päällikön kanssa. Perusyksikön päällikkö tai joukon kouluttaja voi keventää asevelvollisen palvelusta tarvittaessa tilapäisesti ilman, että henkilölle on määrätty varsinaisia palveluskelpoisuuden rajoituksia.

YLPALVO:n päivitystyön päätoimittaja everstiluutnantti Pekka Halonen vahvistaa edellä mainitun lisäyksen mahdollistavan palvelusjouston, vaikka termiä ei ole käytetty. Palvelusjouston käyttöön ottamisesta koko Puolustusvoimissa ei ole vielä tehty päätöstä. Kaikissa joukko-osastoissa sitä ei ole edes kokeiltu. Sotilaslääketieteen keskus on suositellut sitä ja RUK on saanut asiasta hyviä kokemuksia. Palvelusjousto on vähentänyt RUK:n terveysasemakäyntejä merkittävästi. Mikäli palvelusjoustosta päätetään tehdä pysyvä käytäntö ja ottaa se käyttöön kaikissa joukko-osastoissa, päättää asiasta pääesikunta.

– Asia ratkaistaan Puolustusvoimissa virallisesti myöhemmin, jolloin siitä tulee ohjeet tai tarvittavat tarkennukset, Halonen sanoo.

YLPALVO:n muita olennaisia uudistuksia on esitelty Ruotuväki-lehdessä. Varusmiesten ja -naisten arjessa uuden YLPALVO:n ohjeet näkyvät muun muassa siten, että vanhasta mallista poiketen vuoteet sijataan vasta aamiaisen jälkeen. Tällöin vuodevaatteet tuulettuvat paremmin kuin jos vuodevaatteet sijattaisiin pian heräämisen jälkeen.


Jaa tämä sivu