Puolet Reserviupseeriliiton jäsenistä liittyisi Natoon

Istock
nato_verkkoreso_istock
Ruotsin toimilla on suuri merkitys mielipiteeseen Suomen Nato-jäsenyydestä. Mikäli Ruotsi liittyisi Natoon, haluaisi 68 prosenttia Reserviupseeriliiton jäsenistä myös Natoon.
Paavo Airo

Naton kannatus on hieman laskenut reserviupseerien keskuudessa, selviää tuoreesta Reserviupseeriliiton (RUL) jäsenkyselystä. Nyt noin 49 prosenttia Reserviupseeriliiton jäsenistä kannattaa Nato-jäsenyyttä. Noin 30 prosenttia puolestaan ei kannata jäsenyyttä ja 21 prosenttia ei ota kantaa asiaan. Lokakuussa 2016 tehdyssä kyselyssä noin 56 prosenttia kannatti jäsenyyttä ja toukokuun 2017 kyselyssä noin 54 prosenttia.

Reserviupseerien keskuudessa Nato-jäsenyyden kannatus näyttää kuitenkin olevan koko kansaa selkeästi suurempaa. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan vuoden 2017 lopulla julkaiseman kyselyn mukaan koko kansasta vain 25 prosenttia kannatti jäsenyyttä ja 62 prosenttia vastusti.

RUL:n kyselyssä Nato-jäsenyyden kannatus oli pienintä nuorten keskuudessa. Alle 36-vuotiaista jäsenyyttä kannatti noin 41 prosenttia ja vastusti 36 prosenttia.

Ruotsin toimilla on kyselyn perusteella merkittävä vaikutus mielipiteisiin. Siinä tapauksessa, että Ruotsi päättäisi liittyä Natoon, haluaisi 68 prosenttia RUL:n jäsenistä Natoon.

 

Neljäsosa kannattaa sekä miehiä että naisia koskevaa asevelvollisuutta, enemmistö nykyjärjestelmää

RUL:n jäseniltä kysyttiin myös kantaa Suomen puolustusjärjestelmään, jossa nykyisin yleinen asevelvollisuus koskee miehiä ja asepalvelus on naisille vapaaehtoinen. Noin 72 prosenttia kannatti nykyistä järjestelmää, kun muiksi vaihtoehdoiksi esitettiin sekä miehiä että naisia koskevaa yleistä asevelvollisuutta, sekä miehiä että naisia koskevaa vapaaehtoista asepalvelusta tai ammattiarmeijaa.

Miehiä ja naisia koskevaa yleistä asevelvollisuutta kannatti 26 prosenttia. Nuorista vastaajista koko ikäluokkaa koskevaa asevelvollisuutta kannatti 40 prosenttia. Molempia sukupuolia koskevaa vapaaehtoista asepalvelusta kannatti ainoastaan 1,3 prosenttia ja ammattiarmeijaa 0,6 prosenttia vastanneista.

Vastaukset kerättiin RUL:n jäseniltä sähköpostikyselynä, johon vastasi 3 919 RUL:n jäsentä.


Nato-jäsenyys

Pitäisikö Suomen liittyä Natoon?


Jaa tämä sivu