Poliisi ja Puolustusvoimat kehittävät reservipoliisien järjestelmää yhdessä

Poliisihallitus
kolehmainenlindberg
Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen ja puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg allekirjoittivat sopimuksen reservipoliisin kehittämisestä.
Paavo Airo Helsinki

Puolustusvoimat ja poliisi ryhtyvät yhteistyöhön reservipoliisijärjestelmän kehittämisessä. Poliisihallitus ja Puolustusvoimat allekirjoittivat perjantaina sopimuksen siitä, että Puolustusvoimat osallistuu poliisin reservipoliisiselvitykseen ja tukee toimintaa myöhemminkin. Selvityksessä kartoitetaan muun muassa reservipoliisin operatiivisia käyttömahdollisuuksia ja määritellään reservipoliisin kehittämisen toimintamalleja.

Reserviläinen kertoi reservipoliisijärjestelmän perustamissuunnitelmista huhtikuussa. 

Sopimuksen allekirjoittivat puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg ja poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen

– Puolustusvoimien reservissä on koulutustaustaltaan ja iältään sopivaa henkilöstöä, josta voitaisiin rekrytoida reservipoliiseja, poliisiylijohtaja Kolehmainen kommentoi.

Puolustusvoimat vapauttaa reserviläisiä muiden viranomaisten ja yhteiskunnalle kriittisten yritysten käyttöön henkilövaraamismenettelyn avulla. Puolustusvoimien reserviläisten lisäksi reservipoliisiin on tarkoitus rekrytoida useiden alojen osaajia eri puolilta muutakin yhteiskuntaa, poliisihallitus kertoo.


Tarkoituksena korvata täydennyspoliisi

Sisäministeriö kaavailee täydennyspoliisia koskevien nykysäädösten kumoamista siten, että täydennyspoliisi korvattaisiin reservipoliisilla.

– Tavoitteena on, että reservipoliisi toimisi tehokkaasti poliisin valmiudensäätelyvälineenä sekä osaltaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen liittyvänä varautumismekanismina. Reservipoliisi korvaisi nykyisen täydennyspoliisijärjestelmän, mutta sillä ei ole tarkoitus miltään osin kompensoida virassa olevia poliiseja normaalioloissa, poliisiylijohtaja Kolehmainen sanoo.

Poliisihallituksen mukaan reservipoliisien taustalla ovat Suomen kokonaisturvallisuusympäristössä tapahtuneet muutokset ja uudet uhkat, jotka edellyttävät nopeampaa reagointikykyä.

– Toimivat reservit lisäävät muun muassa viranomaisten kykyä kestää realisoituneen uhan kuormitusta, hallita seurauksia ja estää tai vähintään kaventaa tapahtuman tai tilanteen eskaloitumisuhkaa, Kolehmainen sanoo.


Jaa tämä sivu