Paikallispuolustusharjoituksia eri puolilla Suomea

Paavo Airo
stadi17
Reserviläisten muodostamat paikallisjoukot harjoittelevat Kainuussa, Kaakkois-Suomessa ja Satakunnassa syyskuun alussa. Kuvan reserviläiset olivat viikonloppuna harjoittelemassa Helsingin Santahaminassa.
Paavo Airo Helsinki

Maavoimat järjestää syyskuun alussa kolme paikallispuolustusharjoitusta. Kainuussa, Kaakkois-Suomessa ja Satakunnassa 4.–8. syyskuuta järjestettäviin harjoituksiin osallistuu yhteensä noin 3 500 sotilasta.

Harjoitusten tarkoituksena on kehittää paikallisjoukkojen valmiutta sekä varusmiesten, reserviläisten ja henkilökunnan osaamista eri tehtävissä.

Myös viranomaisyhteistyötä harjoitellaan. Puolustusvoimien lisäksi harjoituksiin osallistuu poliisin, Rajavartiolaitoksen, Tullin, aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten henkilöstöä.

Kainuun prikaatin johtamaan Kajaani 17 -harjoitukseen osallistuu noin 1 200 sotilasta, 200 muuta viranomaista ja 40 ajoneuvoa. Sotilaat harjoittelevat muun muassa Kajaanissa ja Vuosangan harjoitusalueella.

Kymi 217 -harjoituksen johtaa Karjalan prikaati, ja siihen osallistuu noin 780 sotilasta ja 120 ajoneuvoa. Joukot liikkuvat muun muassa Mikkelin, Lappeenrannan ja Taipalsaaren alueilla.

Turussa, Säkylässä ja Niinisalossa liikkuu Porin prikaatin johtaman Satakunta 17 -harjoituksen joukkoja. Harjoituksen vahvuus on noin 1 500 sotilasta ja 170 ajoneuvoa.

Paikallisjoukkoihin sijoitetaan toiminta-alueensa hyvin tuntevia reserviläisiä. Heitä koulutetaan kertausharjoitusten lisäksi vapaaehtoisissa harjoituksissa sekä MPK:n kursseilla. Paikallisjoukkoihin kuuluvien maakuntakomppanioiden vapaaehtoisia reserviläisiä voidaan käyttää rauhan aikana muille viranomaisille annettavaan virka-apuun.


Jaa tämä sivu