Naisreserviläiset kouluttajatehtävissä

Jouko Liikanen
Hoikka-Kenttalaakinta-JoukoLiikanen
Kenttälääkintä-kurssilaiset harjoittelivat Hoikka 2016:ssa.
Miia Iivari Kajaani

Naisten Valmiusliitto on järjestänyt valtakunnallisia Nasta-valmiusharjoituksia yhdessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa jo vuodesta 1999. Hoikka 2016 -harjoitukseen osallistui syyskuussa 350 henkilöä, joista 30 oli kouluttajia. Hoikassa koulutettiin naisia 11 erilaisella arjen turvallisuuden kurssilla. Aiheina oli muun muassa johtamista, maastotaitoja, kyberturvallisuutta, vesiturvallisuutta ja kenttälääkintää.


Kouluttajakokemusta ja johtamistaitoja

Niin Naisten Valmiusliiton kuin MPK:n kursseilla on mahdollisuus hankkia monipuolista kouluttaja- ja johtajakokemusta. Monilla vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa toimiminen tukee siviiliammatissa tarvittavia taitoja.

Hoikka-Kirsi-Jokelainen-Vaaraniemi-JoukoLiikanen

Hoikan Kenttälääkintä-kurssin kouluttaja, reservin ylikersantti Kirsi Jokelainen-Vääräniemi (pikkukuvassa) on yksi harjoituksen reserviläistaustaisista kouluttajista. Hän on ammatiltaan sairaanhoitaja ja röntgenhoitaja. Kenttälääkintä-kurssilla harjoiteltiin ensiaputaitoja käytännöntilanteiden kautta ja tutustuttiin kenttälääkinnän erityispiirteisiin. Kurssille osallistui 32 naista, jotka olivat taustoiltaan erilaisia aloittelijoista terveydenhuoltoalan ammattilaisiin.

– Olen aina ollut kiinnostunut vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, ja käyn nykyään kouluttamassa noin kerran vuodessa. Kenttälääkintä-kurssin tavoitteena oli, että osallistujat oppivat toimimaan poikkeuksellisissa tilanteissa, joihin jokainen saattaa joskus joutua, Jokelainen-Vääräniemi kertoo.


Tutussa Kainuun prikaatissa

Koulutuspaikka on Jokelainen-Vääräniemelle tuttu, sillä hän kotiutui Kainuun prikaatista lääkintäaliupseerina vuonna 2005. Sen jälkeen hän on ollut mukana MPK:n Kainuun koulutus- ja tukiyksikön toiminnassa jo sen perustamisesta lähtien – aluksi kurssilaisena ja myöhemmin kouluttajana.

Toinen Hoikan kokenut kouluttaja, reservin kersantti Maria Sorvo, oli toista kertaa Nasta-harjoituksessa Kyberturvallisuus-kurssin johtajana. Kurssilla tutustuttiin verkottuneen yhteiskunnan uhkiin ja niihin varautumiseen yksilönä omassa arkielämässä. Sorvo on myös suorittanut naisten vapaaehtoisen asepalveluksen Kainuun prikaatissa saapumiserässä 2/11.

– Kutsun Kainuun Prikaatia leikkisästi kotivaruskunnakseni, tulihan siellä vuosi elämästä vietettyä. Olin hyvin halukas lähtemään mukaan harjoitusorganisaation avuksi tuttuihin maisemiin, Sorvo kertoo.

Myös Sorvo on muutenkin mukana MPK:n toiminnassa. Hän on sitoutuneena Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksikköön. Pirkanmaalla hän on ollut muun muassa järjestämässä Intti tutuksi -kurssia nuorille naisille, joita kiinnostaa vapaaehtoinen asepalvelus.

Hoikka-MariaSorvo2-JoukoLiikanen
Maria Sorvo koulutti Kyberturvallisuus-kurssin osallistujia. 

Naiskouluttajia kaivataan

Naisten Valmiusliitossa pyritään siihen, että kaksi kertaa vuodessa järjestettävien Nasta-harjoitusten kouluttajista mahdollisimman suuri osa olisi naisia. Hoikka 2016 -harjoituksen 30 kouluttajasta 26 oli naisia ja heistä seitsemän reserviläisiä. Harjoituksen palautekyselyn mukaan osallistujat olivat kauttaaltaan tyytyväisiä koulutukseen ja kouluttajiin.

– Kouluttajista nousi esille vahva ammattitaito. Meillä oli naiskouluttajissa paljon reserviläisiä ja joissakin palautteissa tämä nostettiin esille. Kuitenkaan kouluttajataidot tai hyvä johtajuus eivät kulkeneet käsi kädessä reserviläisyyden kanssa, vaan selvästi kaikilla kursseilla oli hyviä kouluttajia, jotka kouluttivat persoonallisella tavalla omista lähtökohdistaan.

– Hyvä keino kehittää kouluttajaosaamista on osallistua MPK:n kouluttajakoulutukseen, kehottaa Hoikka 2016 -harjoituksen johtaja Riitta Törn-Säkkinen.

Uusia motivoituneita ja koulutustaitoisia naisia kaivataan mukaan toimintaan kaikissa maakunnissa. Kouluttajana toimiminen antaa paljon hyvää kokemusta myös muuhun elämänpiiriin.

– Eritoten Nasta-harjoituksissa on ollut huikeaa nähdä, mitä saadaan aikaan, kun mukana on sitoutunut ja motivoitunut ryhmä ihmisiä puhaltamassa yhteen hiileen. Lisäksi pääsen kehittämään itseäni harjoituksissa, mikä palvelee minua myös ammatillisesti, Sorvo summaa. 


Artikkeli on julkaistu myös Reserviläisen numerossa 7/2016.


Jaa tämä sivu