MPK värvää liikuntapäälliköitä ja kehittää fyysistä koulutusta

Paavo Airo
IMG_9707_1
Jotokset ovat tärkeitä reserviläisliikuntatapahtumia. Kuva Reserviläisurheiluliiton MPK:n kurssina järjestetyltä talvijotokselta Liperistä maaliskuulta 2016.
Paavo Airo Helsinki

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) etsii liikuntapäälliköitä. MPK:n toiminnanjohtajan Pertti Laatikaisen mukaan jokaiseen piiriin tulisi löytää vähintään yksi vapaaehtoinen liikuntapäällikkö. Tehtävän kuva määräytyy jokaisessa piirissä sen mukaan, millainen tarve on.

– Tärkeintä MPK:lle tässä on, että ihmisiä saadaan innostumaan liikkumisesta, Laatikainen sanoo.

Esimerkiksi MPK:n Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin piiripäälliköllä Hannu Hyppösellä on selkeitä visioita siitä, mitä liikuntapäällikkö voisi heidän alueellaan tehdä.

– Päätehtävä on piirin liikuntakoulutuksen kehittäminen, arviointi ja toteuttaminen, Hyppönen kiteyttää.

Liikuntapäällikkönä voisi toimia esimerkiksi reserviläinen, joka on liikunta-alan ammattilainen.

Laatikainen kehottaa liikuntapäälliköksi haluavia ottamaan yhteyttä suoraan piiripäällikköön, jonka yhteystiedot löytyvät MPK:n nettisivuilta osoitteesta www.mpk.fi.

 

Keino osoittaa kenttäkelpoisuus

Motivoivana tekijänä MPK:n liikuntakoulutuksiin osallistumiseen toimii se, että tätä kautta reserviläinen voi osoittaa olevansa sijoitettavissa sodan ajan joukkoihin.

– Esimerkiksi jotoksia voitaisiin kehittää muun muassa maakuntakomppaniaan kuuluvien kenttäkelpoisuutta ja fyysistä suorituskykyä tukemaan. Voisimme kehittää pidempiaikaisesti fyysisen suorituskyvyn ohjelmia, jotka kohdennettaisiin reserviläiselle tai maakuntakomppanian jäsenelle, Hyppönen sanoo.

Liikuntakoulutusohjelmia voitaisiin Hyppösen mukaan kohdentaa eri kohderyhmille kuten reserviläisille, nuorille ja naisille.

– Synergiaetuna haetaan myös Puolustusvoimien MarsMars.fi-palvelun käytön edistämistä sekä PV:n liikuntakoulutuksen käsikirjan hyödyntämistä.

Hyppönen on eversti evp ja Puolustusvoimien edellinen koulutuspäällikkö.

 

Marssitapahtumia pyritään kehittämään

MPK teki tammikuussa FT Matti Santtilan kanssa sopimuksen fyysisen koulutuksen kehittämiseksi. Santtila on entinen Puolustusvoimien liikuntapäällikkö (evl evp) ja omistaa nykyään SanFitPro-nimisen liikunta-alan yrityksen. Santtilan roolina on muun muassa olla mukana kehittämässä MPK:n liikuntatapahtumia.

MPK:n tavoitteena on kehittää kansalaisten fyysistä koulutusta kaikissa koulutustapahtumissaan ja lisätä jäsenjärjestöjen kanssa järjestettäviä fyysisen koulutuksen erillisiä tapahtumia.

Tänä vuonna MPK järjestää poikkeuksellisesti neljä Kesäyön marssia eri aikoihin. Paikkakunnat ovat perinteisen Turun lisäksi Tuusula, Jyväskylä ja Rovaniemi. Santtila muun muassa koordinoi näitä tapahtumia ja tekee ehdotuksia niiden kehittämiseksi.

– Yksi keskeinen asia on, miten MPK voisi kehittää valtakunnallisia marssitapahtumia. Enkä puhu pelkästään reserviläisten osallistumisesta niihin, vaan myös muiden muassa nuorten ja naisten, Laatikainen sanoo.

Laatikainen puhuu myös perinteisten marssien lisäksi jotosten kehittämisestä. Reserviläisurheiluliiton valtakunnallisten jotosten lisäksi Suomessa järjestetään pitkin vuotta paljon pieniäkin jotoksia, joihin liikunta liittyy oleellisesti rastien suorittamisen lisäksi. 


Lue myös:

1.2.2017 Rajavartiolaitos ja MPK solmivat ensimmäisen kumppanuussopimuksensa

12.12.2016 Puolustusvoimien MPK:lta tilaama koulutusmäärä on kasvanut viime vuosina


Jaa tämä sivu