MPK:n kyberturvallisuuskoulutus jatkaa jyrkkää kasvua

Puolustusvoimat
1-401-2017-OHi-003-1010649-1
MPK:n kyber-, informaatioturvallisuus-, hybridi- ja OSINT-kurssien osallistujamäärä on yli kuusinkertaistunut kolmessa vuodessa ICT-Suomen kyberhankkeen tuella. Lisätietoa löydät osoitteesta https://www.mpk.fi/kyberturvallisuus.
Ossi Hietala, Jussi-Pekka Kotilainen

Kalasteluyrityksistä ja palvelunestohyökkäyksistä on uutisoitu kattavasti kesän ja syksyn mittaan. Viisi vuotta sitten julkaistussa Suomen kyberturvallisuusstrategiassa jo todettiin, että kybertoimintaympäristöön kohdistuvat uhkat ovat muuttuneet vaikutuksiltaan aiempaa vaarallisemmiksi yksittäisten ihmisten, yritysten sekä koko yhteiskunnan kannalta. Kouluttautuminen on parhaita tapoja ennaltaehkäistä ja estää kyberuhkia.

 

Yksilön tiedot ja taidot tärkeitä kyberturvallisuudelle

Suomessa vallalla oleva kokonaisturvallisuusajattelu huomioi vahvasti yksilön turvallisuuden. Samalla yksilö joutuu ottamaan vastuuta turvallisuudestaan erilaisten turvallisuustaitojen muodossa.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan lehtori Panu Moilanen toteaa, että myös kyberturvallisuudessa on viime vuosina herätty yksilön merkitykseen.

– Ihmisillä on paljon internetiin kytkettyjä laitteita alkaen tietokoneista ja kännyköistä ja päättyen pesukoneeseen. Jokaisen kansalaisen perusosaamisen merkitys on siis kasvanut tälläkin alalla, Moilanen kertoo.

Yksilön kasvanut vastuu turvallisuudestaan herättää myös epäilyksiä oman osaamisen suhteen. Verraten uutena, valtavan laaja-alaisena ja joskus syvällistäkin osaamista vaativana kyberturvallisuus näyttäytyy usein pelottavana, loputtomana ja upottavana suona.

– Asiallisen tiedon ja laadukkaan koulutuksen tarjoaminen helpottaa näitä turhia pelkoja ja hätää omasta turvallisuudesta, Moilanen vastaa ja jatkaa, että juuri tästä oli kyse myös vuonna 2017 julkaistussa Kyberin taskutieto -vihkosessa.

 

Kyberosaajille valtava tarve

Tekniikka ja talous -lehti uutisoi viime vuonna, että teollisuuden arvioiden mukaan Suomessa on vuoteen 2020 mennessä tarve 20 000 kyberturvallisuuden osaajalle. Moilanen toteaa tarpeen tietotekniikan muiden osa-alueiden osaajille olevan vielä huomattavasti suurempi.

– IT-osaajia tarvitaan jatkuvasti enemmän. Tällä hetkellä osaajien tarve ei kuitenkaan kohtaa koulutuksen tarjonnan ja kysynnän kanssa – yhtäältä koulutusta ei pystytä tarjoamaan tarpeeksi, ja toisaalta kiinnostuneita opiskelijoita ei tahdo löytyä riittävästi.

Eräänä hyvänä kehityssuuntana Moilanen näkee jatkuvan kouluttautumisen, jossa ihminen täydentää osaamistaan työuransa aikana uusien tarpeiden mukaan.

– Esimerkiksi MPK:n kyberturvallisuuskoulutuksen kautta ihmiset voivat saada kimmokkeen hakeutua myös virallisempaan koulutukseen, Moilanen muotoilee.

MPK:n kyber-, informaatioturvallisuus-, hybridi- ja OSINT-kurssien osallistujamäärä on yli kuusinkertaistunut kolmessa vuodessa ICT-Suomen kyberhankkeen tuella. 

 

Koulutus keskeinen osa kyberuhkilta suojautumista

Puolustusvoimat kehittää vauhdilla omia kyberpuolustuksen suorituskykyjään. Huutava pula alan kärkiosaajista nähdään myös Puolustusvoimissa.

– Toisaalta hyvistä IT-osaajista saa myös hyviä kyberturvallisuuden osaajia, kertoo tutkimusalajohtaja Topi Tuukkanen Puolustusvoimien Tutkimuslaitokselta.

Avoin, kiinnostuneille kansalaisille ja reserviläisille tarjottava koulutus nähdäänkin myös Puolustusvoimissa tärkeänä.

– Koulutus on erittäin tärkeä osa koko suomalaisen yhteiskunnan kybersuojautumista ja turvallisuuden kehittämistä. Puolustusvoimat tukee voimakkaasti MPK:n tarjoamaa kyberkoulutusta ja osallistuu sen järjestämiseen mielellään, Tuukkanen tiivistää.

Lisätietoa MPK:n kyberturvallisuuteen liittyvästä koulutuksesta löydät osoitteesta https://www.mpk.fi/kyberturvallisuus


Jaa tämä sivu