MPK:lle merkittävä lahjoitus

Suvi Suovaara/MPK
kyber
Kyberkoulutuksessa tietokone on työvälineenä. Kuva MPK:n kyberkoulutuksesta vuodelta 2014.
Paavo Airo Helsinki

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) sai helmikuussa merkittävän lahjoituksen kyberkoulutuksen kehittämiseen. Viestintä- ja tietoteknisen alan edunvalvoja ICT-Suomi ry halusi panostaa kansalaisten kyberturvallisuusosaamiseen lahjoittamalla MPK:lle 100 000 euroa. MPK käyttää varat kyberkoulutushankkeeseen, jonka on tarkoitus kestää kolme vuotta.

– Kyseessä on erityinen lahjoitus. Tuella saadaan hankittua esimerkiksi laitteita, jotka mahdollistavat koulutuksen. Rahalla voidaan rakentaa suljettu verkkoympäristö, jossa koulutus tapahtuu, MPK:n koulutussuunnittelija Irina Lönnqvist sanoo.

100 000 euron lahjoituspotista 10 000 euroa käytetään peruskurssin kouluttajakyvyn luomiseksi jokaiseen koulutus- ja tukiyksikköön. 30 000 euroa käytetään kouluttajien koulutukseen ja
60 000 euroa materiaalihankintoihin. MPK hankkii muun muassa liikuteltavia kalustomoduuleita eli ”Noppia”, jotka pyritään saamaan käyttöön viimeistään vuonna 2018 eli hankkeen viimeisenä vuonna.

Kurssit suosittuja

Kyberturvallisuuskoulutus on laaja käsite, johon voidaan yhdistää verkon käytön turvallisuuden lisäksi esimerkiksi informaatioturvallisuus. Aihepiirin kurssit ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan.

– Vuosien 2014 ja 2015 välillä kurssien osallistujamäärä tuplaantui noin 150:stä 300:een. MPK:n ensi huhtikuussa järjestämälle informaatioturvallisuuden kurssillekin on ilmoittautunut noin 90 ihmistä, vaikka sitä ei ole edes erityisesti markkinoitu, Lönnqvist kertoo.

MPK on antanut kyberturvallisuuskoulutusta noin viiden vuoden ajan, Lönnqvist sanoo. Aihe on tullut viime vuosina ihmisille läheisemmäksi, ja samalla koulutuksen kysyntäkin on kasvanut. Viestintävirastokin perusti vuonna 2014 Kyberturvallisuuskeskuksen, joka kehittää verkon toimintavarmuutta ja turvallisuutta. Kyberturvallisuusosaamiselle on Suomessa koko ajan enemmän kysyntää, sillä keskus on arvioinut muun muassa verkossa tapahtuvan kiristämisen ja palvelunestohyökkäysten määrän kasvun jatkuvan tänäkin vuonna.

Koulutusohjelma kesällä valmiiksi

Lönnqvist painottaa, että kun hanke nojaa vapaaehtoistyöhön, on hankkeen kolmen vuoden aikataulu suuntaa antava. Hankkeen koulutusohjelma valmistuu joka tapauksessa kesäkuun loppuun mennessä.

– Ensin kartoitetaan osaajia, ja millaista kyberkoulutusta on jo olemassa. Piireille lähtee kysely, jonka pohjalta pyritään vastaamaan koulutustoiveisiin, Lönnqvist sanoo.

ICT-Suomi toivoo muitakin lahjoittajia

ICT-Suomi perustelee lahjoitustaan halulla kantaa yhteiskunnallisen vastuunsa ja osallistua Suomen kokonaisturvallisuuden rakentamiseen.

– Toivomme, että myös muut yhteiskunnan toimijat lähtevät mukaan tähän hankkeeseen tarjoamalla omia resurssejaan esimerkiksi lahjoituksina, kouluttajaresursseina tai koulutustiloina ympäri maata, sanoo ICT-Suomen hallituksen puheenjohtaja Ture Tähtinen.

Hanke jakautuu kahteen osaan. Jatko- ja erikoiskoulutuskursseilla syvennytään tarkemmin aiheeseen ja harjoitellaan suljetuissa verkkoympäristöissä. Kyberturvahankkeen aloitusseminaari pidetään tiistaina 8.3. Tuusulassa. Tilaisuuteen voi ilmoittautua osoitteessa http://bit.ly/1KN7RvM


Jaa tämä sivu