Miten mukaan MPK:n toimintaan? – Kysymyksiä ja vastauksia vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta

Hanna-Maija Raitio
Kuva1
MPK kouluttaa muun muassa taistelua rakennetulla alueella vapaaehtoisille reserviläisille.
Miia Iivari, Irina Lönnqvist, Ossi Hietala

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) kouluttaa vuodessa noin 33 000:ta reserviläistä ja yhteensä 50 000:ta suomalaista. MPK:n toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Toimitus kokosi yhdessä MPK:n työntekijöiden kanssa vinkkipaketin niille, jotka ovat kiinnostuneita liittymään mukaan MPK:n koulutettavaksi tai kouluttajaksi. 


Miten voin etsiä MPK:n kursseja ja ilmoittautua niille?

Kaikki MPK:n kurssit löytyvät yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta www.mpk.fi/koulutuskalenteri. MPK:n koulutuksiin voi tutustua kahdesta eri näkökulmasta: eri aihealueisiin liittyvän koulutuksen löytää suoraan etusivulta www.mpk.fi tai koulutusta voi etsiä maakunnallisesti oman asuinalueen mukaan. Itselleen sopivia kursseja voi hakea vapaasanahaun sekä alueellisen, ajallisen ja aihepiireihin perustuvan rajauksen avulla.

 

Mitä tarkoitetaan rinnasteisilla kertausharjoitusvuorokausilla, joita joillekin MPK:n kursseille osallistuville myönnetään?

MPK on Puolustusvoimien strateginen kumppani, joka järjestää sotilaallista koulutusta, sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta ja kokonaisturvallisuuskoulutusta.

Puolustusvoimien tilaamasta sotilaallisesta koulutuksesta myönnettävät vapaaehtoiset harjoitusvuorokaudet (VEH) lasketaan täysimääräisinä kertausharjoitusvuorokausiksi.

Lisäksi joistakin MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevista koulutustapahtumista myönnetään reserviläiselle rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia. Näiden tarkoituksena on kannustaa reserviläisiä osallistumaan myös muuhun kuin Puolustusvoimien tilaamaan ja johtamaan koulutukseen, joka palvelee maanpuolustustyötä.

Myönnettävien vuorokausien määrästä päättävät Puolustusvoimien aluetoimistot. Reservin ylennyksissä rinnasteisia vuorokausia hyväksiluetaan yhteensä enintään 25.

 

Voiko kuka tahansa intin käynyt osallistua esimerkiksi kurssille, jolla koulutetaan taistelua rakennetulla alueella, oli oma koulutustausta mikä tahansa?

MPK:n järjestämä koulutus on lähtökohtaisesti perustason koulutusta, johon kuka tahansa intin käynyt voi osallistua. Tiedot kurssin alkuvaatimuksista löytyvät kunkin kurssin kuvauksesta: esimerkiksi onko kurssi kohdennettu tietylle joukolle tai onko kyseessä jatkokurssi.

Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus on useimmiten kohdennettu jollekin SA-joukolle, mutta osa Puolustusvoimien tilaamasta sotilaallisesta koulutuksesta on avointa kaikille reserviläisille. MPK:n kautta on myös mahdollista kouluttautua kouluttajaksi vieraaseen aselajiin tai koulutushaaraan.

kasaus
MPK:n toiminnassa reserviläiset voivat päästä kouluttamaan reserviläisiä. Tässä koulutetaan RK 95 TP:n lukon irroittamista ja kiinnittämistä. Kuva: MPK Lounais-Suomi
 

Minkälaisia varusteita MPK:n kursseilla käytetään? Pitääkö olla omia varusteita?

Pääsääntöisesti osallistuja saa kurssilla kaikki kurssin suorittamiseen vaaditut varusteet. MPK:n kursseilla osallistujat varustetaan joko Puolustusvoimien tai MPK:n varusteilla, ellei kurssin esitiedoissa erikseen mainita tarvetta omille varusteille. Puolustusvoimien tilaamassa sotilaallisessa koulutuksessa pätevät Puolustusvoimien omat ohjeet varusteista ja niiden käytöstä, eli esimerkiksi omien jalkineiden tai hanskojen käyttö on usein sallittua, mutta ei pakollista.

 

Miten pääsen MPK:n kouluttajaksi?

Koulutustehtävistä kiinnostuneen kannattaa ensimmäiseksi hakeutua omien kiinnostuksen kohteiden mukaiselle kurssille. Kurssin jälkeen voi ilmoittaa kurssinjohtajalle kiinnostuksensa apukouluttajan tehtävistä. Jos aihe ja kouluttajan tehtävät tuntuvat edelleen mielekkäiltä, kannattaa olla yhteydessä oman alueen MPK:n toimipisteeseen.

Näyttöjen kautta pääsee aina vaativimpiin tehtäviin ja kouluttajakoulutukseen.

”Tule löydetyksi”

Aktiivinen toimiminen MPK:n kouluttajana parantaa valmiuksia: se voi antaa uusia SA-tehtäviä, vaikuttaa SA-tehtävään, ylennyksiin sekä myöhemmässä vaiheessa muihin sijoituksiin.

Kouluttajana ja johtajana toimimisen jälkeen pystyy esimerkiksi toimimaan varmemmin kertausharjoituksissa ja saa valmiuksia pärjätä paremmin omassa SA-tehtävässä.

MPK:n kouluttajana on myös mahdollista ottaa kokonaan uusi suunta ja suuntautua kouluttajaksi myös oman siviiliammatin mukaan.

1Tuliasemakurssi_TULTA_Pirttikoski_Pasi
MPK järjesti Hämeessä tuliasemakurssin viime syksynä. Kuva: Pasi Pirttikoski

Ovatko MPK:n kurssit maksullisia?

Osa MPK:n koulutuksesta on maksutonta, ja Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus järjestetään vapaaehtoisina harjoituksina, joista ei koidu osallistujille kuluja. Osa kursseista on kuitenkin maksullisia, ja kurssimaksut vaihtelevat viiden ja noin kahdenkymmenen euron välillä koulutusvuorokautta kohti. Kurssimaksuilla katetaan osallistujien vakuutusturvaa, majoitusta, muonitusta ja materiaalikuluja. MPK:n kurssitoiminta on voittoa tavoittelematonta.

 

Jos liityn maakuntajoukkoihin, tuleeko MPK:lta kutsuja harjoituksiin?

Maakuntajoukot muodostavat keskeisen osan Puolustusvoimien paikallisjoukoista. Kuhunkin paikallispataljoonaan kuuluu maakuntakomppania, joka harjoittelee useita kertoja vuodessa, ja jonka tehtäväkenttä on hyvin monipuolinen. Puolustusvoimat vastaa maakuntajoukkojen rekrytoinnista, harjoituksiin kutsumisesta sekä muusta toiminnan organisoinnista.

Osa maakuntajoukkojen harjoituksista on Puolustusvoimien kertausharjoituksia, osa vapaaehtoisia harjoituksia ja osan MPK järjestää Puolustusvoimien strategisena kumppanina. Lisäksi moni maakuntajoukkoihin kuuluva reserviläinen suorittaa MPK:n kursseja omaehtoisesti muiden reserviläisten tavoin ja toimii kouluttajana.


Artikkeli on julkaistu myös Reserviläisen numerossa 2/2017.


Jaa tämä sivu