Mika Kari, Jari Multisilta ja Kari Kulmala mukaan Reserviläisliiton puheenjohtajakisaan

Lotta Hietaniemi-Sipakko
NuijaRES
Reserviläisliitolle valitaan uusi puheenjohtaja Mikko Savolan ilmoitettua, että hän ei jatka tehtävässä kautensa päättyessä.
Lotta Hietaniemi-Sipakko, Paavo Airo Helsinki

Reserviläisliiton seuraava puheenjohtaja valitaan liiton sääntömääräisessä syyskokouksessa, joka järjestetään 19.11.2016 Lappeenrannassa osana Jalustintuntumalla-liittokokoustapahtumaa. Ennen kokousta järjestetään puheenjohtajaehdokkaiden vaalipaneeli. Ehdokkaat kiertävät myös reserviläispiirien järjestämissä paneelikeskusteluissa ennen syyskokousta.

Tässä artikkelissa esitellään kaikki neljä ehdokasta.

Kari Kulmala

Rääkkyläläinen kansanedustaja Kari Kulmala (ps.) kertoo hänelle maanpuolustustahdon aina olleen osa maailmankatsomustaan.

– Se on minulle arvojeni, asenteideni ja normien kokonaisuus, sitä mikä minulle on arvokasta.

Kari_Kulmala_013Kulmalan tavoitteena puheenjohtajana olisi yhteistyön lisääminen Maapuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutus- ja tukiyksikköjen kanssa sekä kouluttajakoulutuksen tehostaminen, jotta MPK:lla olisi riittävä määrä kouluttajia eri kursseilla.

– Reserviläisliiton edunvalvonnan ja tunnettavuuden kannalta minulla on hyviä yhteyksiä. Tiedotusvälineisiin minulla on erittäin hyvä suhteet. Lisäksi minulla on suorat yhteydet nykyiseen puolustusministeriimme. Tapaan hänet eduskunnassa lähes päivittäin.

Kulmala pitää suoraa yhteyttään puolustusministeriin erittäin merkittävänä seikkana nyt, kun vapaaehtoisen maanpuolustuksen määrärahoja ollaan jälleen leikkaamassa.

Kari Kulmala kertoo kun häntä pyydettiin ehdokkaaksi, koettiin, että olisi eduksi, jos tuleva puheenjohtaja aloittaisi puhtaalta pöydältä ilman entisiä reserviläistoiminnan rasitteita.

– Toimintaan halutaan uusia näkemyksiä, entistä kunnioittaen.


Ikä: 51
Sotilasarvo: reservin ylikersantti
Ammatti: Kansanedustaja, poliisi (hallintotieteen maisteri)
Puolue: Perussuomalaiset rp.
Liittynyt Rääkkylän Reserviläiset ry:n jäseneksi vuonna 1988.


Mika Kari

Lahtelainen kansanedustaja Mika Kari (sd.) on puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja, hallintovaliokunnan jäsen ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan jäsen. Mika Kari on aktiivisesti toiminut sen puolesta, että Suomelle saadaan lupa poiketa EU:n ampuma-ase direktiivistä koulutettuun reserviin pohjautuvan puolustusratkaisun vuoksi.

MikaKari– Olin viemässä Suomen kantaa eteenpäin sekä puolustusvaliokunnassa että hallintovaliokunnassa huomioiden erityisesti reserviläistoiminnan tarpeet. Tapasin lausunnon valmistelijoita ja pyrin vaikuttamaan reserviläistoiminnan kannalta myönteisen ratkaisun löytämiseksi.

Vaikka maanpuolustustyön arvostus on tänä päivänä korkealla, Mika Kari tietää, että liiton jäsenmäärän kehityksen ja toiminnan tunnettavuuden eteen on tehtävä työtä myös jatkossa.

– Jäsenhankinnassa lähtisin hakemaan ratkaisua kotiutuvien varusmiesten tavoittamiseen. Haluaisin, että jokaiselle varusmiehelle olisi entistä luontevampaa liittyä Reserviläisliiton jäseneksi.

Mika Kari kertoo kiinnostuneensa Reserviläisliiton puheenjohtajan tehtävästä ja ilmoittaneensa yhdistykselleen olevansa käytettävissä ehdokkaaksi.

– Ehdokkuus on minulle tärkeä asia, suhtaudun siihen vakavasti, pääsen kuulemaan reserviläisten ajatuksia vapaaehtoisen maanpuolustuksen kentästä. Ehdokkuus on asia, jossa olen vain saamapuolella, Mika Kari sanoo.

Ikä: 49
Sotilasarvo: res. ylivääpeli
Ammatti: Kansanedustaja, Lahden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (yhteisöpedagogi, AMK)
Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (SDP)

Liittynyt Lahden Reserviläiset ry:n jäseneksi 22.1.2015. 


Jari Multisilta

Porilainen professori Jari Multisilta näkee vahvuudekseen verkostoitumisen ja asiantuntijoiden johtamisen.

JariMultisiltaISO– Puheenjohtajuutta ajatellen vahvuutenani on verkostoituminen ja asiantuntijoiden johtaminen. Olen oppinut työssäni yhdessä tekemisen merkityksestä ja yhteisten tavoitteiden eteen ponnistelusta. Haluan tuoda kannustavaa yhdessä tekemisen iloa Reserviläisliittoon, Multisilta kertoo.

Jari Multisilta listaa vahvuuksikseen myös johtajakouluttajakoulutuksen sekä kansainvälisyyden. Yhteistyötä hän haluaa tehdä kaikkien maanpuolustusjärjestöjen kanssa.

Jokainen Reserviläisliiton puheenjohtaja on vienyt omalla tavallaan Reserviläisliittoa eteenpäin, Jari Multisilta näkee juhlavuonna 2015 tehdyn strategian antavan hyvät askelkuviot tulevalla puheenjohtajalle.

– RES 2020 -strategia on hyvä asiakirja, tulevan puheenjohtajan on lähdettävä sen pohjalta kehittämään Reserviläisliittoa, Multisilta linjaa.

Hänen mielestään on tärkeää jalkauttaa strategia reserviläispiireihin ja -yhdistyksiin.

– Liitto on olemassa, koska yhdistykset ovat olemassa. Liiton on jatkossakin huolehdittava siitä, että yhdistykset ovat elinvoimaisia ja uudistumiskykyisiä. Maanpuolustustahdon ylläpidosta ja tunnettuudesta pitää huolehtia erityisesti nuorten keskuudessa.

Ikä: 50 
Sotilasarvo: res. ylivääpeli
Ammatti: Multimedian professori, Tampereen teknillinen yliopisto sekä Porin yliopistokeskuksen johtaja
Liittynyt Porin Reservinaliupseerit ry:n jäseneksi 20.10.2008.Ilpo Pohjola

Liperiläinen llpo Pohjola aloitti yli 30 vuotta sitten Reserviläisliiton yhdistystoiminnassa ja siirtyi kokemuksen karttuessa liiton luottamustehtäviin. Vuosina 2001–2004 Pohjola toimi liiton varapuheenjohtajana, jonka jälkeen hän on toiminut liiton kansainvälisessä toimikunnassa.

ilpo_15_1Vahvuutenaan Reserviläisliiton puheenjohtajaksi Ilpo Pohjola kokee pitkän työrupeaman perusreserviläisestä liiton ja kansainvälisen reservinaliupseerijärjestö CISOR:n johtopaikoille.

– Olen katsonut Reserviläisliiton varapuheenjohtajuuden jälkeen liittoa ja reserviläistoimintaa hiukan ulkoa päin. Se on antanut perspektiiviä ja uusia ideoita reserviläisasioiden kehittämiseksi.

Pohjola pitää Reserviläisliiton kaikkein tärkeimpänä tehtävänä jäsenten toimintaedellytysten parantamisen sekä aktivoimisen ja osallistamisen yhteiseen tekemiseen, sillä liitto on jäseniään varten.

– Lisäksi on tärkeää jalkauttaa liiton strategia sekä huolehtia edunvalvonnasta, johon olen jo miettinyt uudenlaisia toimintamalleja. Yhteistyö yrityselämän kanssa on vahvuuteni, jonka haluan tuoda Reserviläisliiton hyödyksi ja näin vahvistaa sen taloudellista pohjaa.


Ikä: 54
Sotilasarvo: Sotilasmestari res., sijoitus sodanajan kokoonpanossa
Ammatti: Kehityspäällikkö (Kauppatieteiden maisteri, väitöskirja tarkastettavana)
Poliittisesti sitoutumaton, markkinatalouden ja yksilön vapauden kannattaja
Reserviläisliiton jäsen vuodesta 1985, Liittynyt Joensuun Reserviläiset ry:n jäseneksi 24.3.1988.


Reserviläisliiton puheenjohtajavaali
- Liiton jäsenyhdistyksillä on oikeus asettaa ehdokkaita puheenjohtajavaaliin
- Valituksi tulee henkilö, joka saa vähintään puolet annetuista äänistä. Tarvittaessa järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken.
- Uuden puheenjohtajan toimikausi alkaa 1.1.2017 ja on kaksivuotinen

Lisätietoja ehdokkaista Reserviläisliiton nettisivuilla osoitteessa http://reservilaisliitto.fi/syyskokous_2016/puheenjohtajavaali


Jaa tämä sivu