Maasotakoululla päästään harjoittelemaan taistelua rakennetulla alueella uudessa ympäristössä

Kirsi Lauri / Puolustusvoimat
21.9.2017 161
Maasotakoulun kehitetyllä TRA-alueella oli viime viikolla käynnissä rakentamisharjoitus. Alueelle aiotaan tehdä vielä aitoja, ojia, autotalleja ja varastoja.
Paavo Airo Helsinki

Maasotakoulu on hiljattain kehittänyt Haminan seudulla sijaitsevaa TRA:n koulutuspaikkaansa vastaamaan koulutuksellisia tarpeita. TRA on lyhenne taistelusta rakennetulla alueella, jota koulutetaan etenkin sotilaspoliiseille. Alueen tärkeimpiä käyttäjiä ovatkin Maasotakoulun sotilaspoliisikoulutusta antavat yksiköt.

Maasotakoululla työskentelevän majurin Petteri Määtän mukaan viimeaikaiset kriisit ovat osoittaneet, että taistelut kulminoituvat usein erityisesti rakennetun alueen hallintaan. Siksi TRA:n harjoittelu nähdään Maavoimissa tärkeäksi.

Viime vuosina Maavoimien varusmiehiä ja reserviläisiä on vieraillut Ruotsin maasotakoululla harjoittelemassa TRA:ta täysin sitä varten rakennetussa ”kaupungissa”. Määtän mukaan Haminassa ei ole otettu mallia suoraan esimerkiksi Ruotsin maasotakoululta, mutta suunniteltaessa aluetta on käytetty hyväksi niin koti- kuin ulkomaalaisia lähdemateriaaleja.

Ruotsin TRA-kaupungista voit lukea lisää ja katsoa videon täältä.

 

Sopii reserviläisten tai poliisienkin käyttöön

Määttä kertoo, että myös reserviläisten koulutuksessa on mahdollista hyödyntää aluetta.

– Alue soveltuu mainiosti reserviläisten kouluttamiseen niin Puolustusvoimien kuin MPK:n johtoisissa harjoituksissa. Siihen ei ole olemassa mitään esteitä. Myös muu viranomaisyhteistoiminta, esimerkiksi poliisin harjoittelu alueella on täysin mahdollista, Määttä sanoo.

Alueella saatiin viime perjantaina valmiiksi viimeisin rakennusharjoitus. Alue ja rakennukset ovat nyt valmiita käyttöön. Harjoituksessa oli mukana varusmiehiä Reserviupseerikoulun jääkäri- ja kuljetuskomppanioista. Asiantuntija-apua saatiin Millog oy:ltä. Alueella on tarkoitus harjoitella vielä syksyn aikana. 

21.9.2017 158
Alueella on sekä yksi- että kaksikerroksisia merikonttirakennelmia. Kuva: Kirsi Lauri / Puolustusvoimat

Kehitetään vielä realistisemmaksi ympäristöksi

Haminan TRA-alue on alun perin rakennettu vuosituhannen vaihteessa monille sotilaspoliisikoulutuksen saaneille tutun asutuskeskustaistelun (AKE) harjoittelua varten. Alkuun rakennuksia oli vain kaksi. Viime vuonna Maavoimissa päätettiin tukea koko maan joukko-osastoja asutuskeskustaistelutilojen kehittämisessä. Maasotakoulussa paikaksi valittiin Valkjärven AKE-talojen ympäristö. 

Nykyään alueesta ei enää puhuta AKE-taloina, vaan käytetään nimeä TRA-ympäristö.

Aluetta on kehitetty keväästä asti. Nyt alueella on alkuperäisten kahden rakennuksen lisäksi neljä merikonteista koottua rakennusta. Puustoa on poistettu hakkuilla ja tielinjat on vedetty siten, että kaikki kuusi rakennusta sijoittuvat niihin nähden tyypillisen pientaloalueen rakennusten tavoin.

– Uudistunut alue mahdollistaa hyvin joukkueen kokoiset soveltavat harjoitteet. Uudet konttirakennukset ovat osittain modifioitavissa sisätilojen osalta eli niissä on siirrettävät seinät. Tämä mahdollistaa pohjaratkaisujen muuttamisen, jolloin koulutuksellisesti samaa rakennusta voidaan käyttää useammalla eri vaihtoehdolla, Määttä avaa.

Aluetta on tarkoitus kehittää vielä. Suunnitelmissa on rakentaa pientaloalueille tyypillisiä aitoja, autotalleja, varastoja ja ojia. Myös konttirakennuksia on mahdollista pystyttää lisää.


Jaa tämä sivu