Maanpuolustustahto on tärkeä nuorille

Severi Laine/Puolustusvoimat
maastossa
Nuoret reserviläiset osallistuvat parhaillaan kansainväliseen Cold Response -harjoitukseen Norjassa. Nuorten mielestä maanpuolustustahto on suuri vahvuus, osoittaa tuore kysely.
Paavo Airo

Noin kaksi kolmasosaa Reserviläisliiton teettämään kyselyyn vastanneista nuorista pitää maanpuolustustahtoa Suomen maanpuolustuksen suurimpana vahvuutena. Kaikkien suomalaisten mielestä suurin vahvuus on yleinen asevelvollisuus.

– Suomessa maanpuolustustahto on viime vuosina lisääntynyt. Positiivista on se, että varsinkin nuoret näkevät maanpuolustustahdon erittäin tärkeänä. Kiinnostus maanpuolustusasioihin näkyy myös siinä, että Reserviläisliitto on noussut tunnetuimmaksi maanpuolustusjärjestöksi ja että jäsenmäärämme on kasvanut nopeasti, sanoo Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg.


Alueellisia eroja

Tutkimuksessa nousivat esille myös alueelliset erot. Etelä-Suomessa arvostettiin liittoutumattomuutta muita enemmän. Itäsuomalaiset arvostivat yleistä asevelvollisuutta ja yhteistyötä muiden maiden kanssa enemmän kuin toiset. Pohjoissuomalaiset arvostivat muita enemmän reserviläisten suurta määrää ja vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Länsisuomalaisille maanpuolustustahto oli tärkeämpi vahvuus kuin muille.

Nybergin yllätti se, että vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja -koulutusta ei kyselyn perusteella arvosteta kovin korkealle.

– Suomalaiset eivät juuri näytä pitävän vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja -koulutusta puolustuksemme tärkeänä voimavarana, vaikka esimerkiksi vapaaehtoisen maanpuolustuksen kursseille osallistuu vuosittain enemmän reserviläisiä kuin Puolustusvoimien kertausharjoituksiin, ihmettelee Nyberg.

Innolink Researchin tekemän tutkimuksen tiedot kerättiin puhelinhaastatteluilla helmikuussa 2016. Kokonaisvastaajamäärä tutkimuksessa oli 506 henkilöä. Tulosten virhemarginaali on 4,4 prosenttiyksikköä.


Jaa tämä sivu