Lisämääräraha hallitusohjelmassa

Tuomas Kaarkoski
Kuvankaappaus 2015-5-27 kello 19.36.30
Reserviläisille hallitusohjelmassa luvataan varmistaa riittävät kertausharjoitusmäärät sekä turvata vapaaehtoisten harjoitusten ja reservin omaehtoisen koulutuksen edellytykset.
Tuomas Kaarkoski

Parlamentaarisen selvitysryhmän esittämä 150 miljoonan euron lisämääräraha puolustusvoimille on kirjattu keskiviikkoiltapäivänä julkaistuun uuteen hallitusohjelmaan. 

­– Suomen puolustus perustuu yleiselle asevelvollisuudelle ja koko maan puolustamiselle. Puolustuksen uskottavuudesta huolehditaan kaikissa olosuhteissa. Suomi ylläpitää laaja-alaisesti keskeisiin sotilaallisiin suorituskykyihin liittyvää kansallista teknologista osaamista sekä riittävää huoltovarmuutta ja puolustusteollisuutta. Hallitus korottaa puolustusmäärärahoja parlamentaarisen selvitysryhmän raportin (Puolustuksen pitkän aikavälin haasteet, 2014) esityksen mukaisesti, asiakirjassa todetaan.

Samalla hallitusohjelmassa todetaan myös uuden hallituksen päättävän merivoimien taistelualuskaluston suorituskyvyn korvaamisesta, jonka lisäksi hallitus käynnistää Hornet-kaluston suorituskyvyn korvaamisen.

Reserviläisille hallitusohjelmassa luvataan varmistaa riittävät kertausharjoitusmäärät sekä turvata vapaaehtoisten harjoitusten ja reservin omaehtoisen koulutuksen edellytykset.

Nato-mahdollisuus

Hallitusohjelmassa todetaan Suomen olevan sotilasliittoon kuulumaton maa, joka toteuttaa käytännönläheistä kumppanuutta Naton kanssa sekä ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä. Mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksia Suomelle tullaan arvioimaan hallituksen laatiman ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon yhteydessä.

Venäjä puolestaan luokitellaan Suomelle merkittäväksi naapuriksi. Suomi aikoo noudattaa EU:n yhteisiä Venäjä-linjauksia, mutta ylläpitää myös maiden monipuolisia kahdenvälisiä suhteita.

– Hallitus ottaa huomioon, että erityisesti Ukrainan kriisin seurauksena Euroopan ja Itämeren alueen turvallisuustilanne on heikentynyt, hallitusohjelmassa todetaan.

Hallitusohjelmassa todetaan Suomen keskittyvän jatkossa  Suomen kannalta merkityksellisimpiin ja vaikuttavimpiin sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin. Sen sijaan Suomi vähentää osallistumista sotilaallisiin rauhanturvaoperaatioihin.

Hallitus aikoo myös avata puolustusvoimien ruokahuollon kilpailulle asteittain vuodesta 2017 lähtien.

Kasvavat riskit

Hallitusohjelman mukaan kasvavat riskit ja uhat edellyttävät koko yhteiskunnalta uudenlaista valmiutta ja varautumista. Uusiin uhkiin kuten hybridivaikuttamiseen, kyberhyökkäyksiin ja terrorismin torjuntaan aiotaan panostaa. Tarkempaan syyniin menevät myös tiettyjen alueiden maa- ja kiinteistökaupat.

– Hallitus esittää säädösperustaa ulkomaantiedustelulle ja tietoliikennetiedustelulle sekä tarkentaa kokonaisturvallisuuden kannalta merkittävien maa-alueiden ja kiinteistöjen hankintaan sekä kaksoiskansalaisuuteen liittyvää lain- säädäntöä. 


Jaa tämä sivu