Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta Naisten Valmiusliiton huolena – joudutaanko kurssimaksuja nostamaan?

nasta
Naisten Valmiusliiton ensi vuoden isoimmat harjoitukset eli NASTA:t järjestetään Rovaniemellä ja Helsingissä.
Paavo Airo Helsinki

Anne Holmlund jatkaa Naisten Valmiusliiton puheenjohtajana. Holmlund valittiin jatkokaudelle vuosiksi 2019–2020 liiton syyskokouksessa Hämeenlinnan museo Militariassa. Entinen kokoomuksen kansanedustaja ja sisäministeri Holmlund, 54, on toiminut puheenjohtajana vuodesta 2013.

Naisten Valmiusliittoakin koskettava laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta on tiettävästi etenemässä pian valiokuntakäsittelyyn. Siihen liittyen Naisten Valmiusliiton hallitus otti syyskokouksen yhteydessä kantaa valtion Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) suuntaamaan tukeen. Liitto pitää tärkeänä, että naisten varautumis- ja turvallisuuskoulutus määritellään tulevaisuudessa selkeästi MPK:n julkisoikeudelliseksi tehtäväksi. Mikäli MPK:lle suunnattavaa valtion tukea saadaan käyttää vain tiukasti sotilaalliseen ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen, joudutaan kurssimaksuja herkästi nostamaan.

Liitto on huolissaan siitä, että korkea maksu muodostaisi helposti esteen etenkin nuorten ja pienituloisten osallistumiselle. Kun esimerkiksi liiton isoimpien tapahtumien, kolmipäiväisten NASTA-harjoitusten hinta on ollut 25 euroa päivältä eli yhteensä 75 euroa koko viikonlopulta, voisi maksu ilman valtion tukea tuplaantua. NASTA-harjoitukset toteutetaan MPK:n kursseina.

– 150 euroa kurssista on iso raha. Jos katsotaan siltä näkökantilta, että koulutusta pitäisi taata tasa-arvoisesti kaikille, niin tämä olisi isku vyön alle etenkin nuoria ja pienituloisia ajatellen, liiton pääsihteeri Kaarina Suhonen sanoo Reserviläiselle.

– Kun jatkuvasti puhutaan entistä epävakaammasta ympäristöstä ja kansalaisten kokemasta turvattomuudesta, olisi kova pala, jos lakimuutoksella ei mahdollistettaisi tukea naisten koulutukseen.

Suhosen mukaan koulutuksen suunnitteleminen on aina vaikeampaa, jos liitto toimii kädestä suuhun avustuksia hakemalla.

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta pyrittäneen käsittelemään vielä tällä hallituskaudella.

– Ensi vuoden NASTA-harjoitusten suunnittelemiseen tämä (lakiin mahdollisesti tulevat muutokset) ei ole vaikuttanut, mutta huoli meillä on. Luotamme kuitenkin, että eduskunta tekee viisaita ratkaisuja asiasta päättäessään.

 

Omalla ajalla ja kustannuksilla koulutuksiin

Liiton koulutuksissa on havaittu, että naiset osallistuvat koulutuksiin pääosin omalla ajalla ja kustannuksella. Monilla heistä on vahvaa siviili- ja järjestötyössä hankittua osaamista, jota tulisi liiton mielestä hyödyntää yhteiskunnan varautumissuunnittelussa entistä tehokkaammin.

– Miehille turvallisuuteen liittyvä koulutus on tavallaan turvatumpaa, koska heille on reservin kertausharjoituksia ja muuta, Suhonen sanoo viitaten siihen, että naisten mahdollisuudet kouluttautua turvallisuusasioihin perustuvat puhtaasti vapaaehtoisuuteen.

– Yhteiskunnan pitäisikin arvostaa vapaaehtoisten kouluttajien ja kouluttautuneiden sitoutuneisuutta ja osaamista.

Liitto muistuttaa kannanotossaan yhteiskunnan turvallisuusstrategian tukevan ajatusta, että järjestöjen toiminta on osa kokonaisturvallisuutta, minkä tulisi ohjata myös päätöksentekoa.

 

Ensi vuoden isot harjoitukset Rovaniemellä ja Helsingissä

Naisten Valmiusliitto järjestää vuosittain yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa turvallisuus- ja varautumiskursseja sekä NASTA-valmiusharjoituksia. Ensi vuoden NASTA-harjoitukset järjestetään maaliskuussa Rovaniemellä ja syyskuussa Helsingissä. Molempiin otetaan 350 osallistujaa eri kursseille.

Naisten Valmiusliiton syyskokouksessa nimettiin myös uusia hallituksen jäseniä. Uutena jäsenjärjestönä aloittaa Pelastakaa Lapset ry 1.1.2019 alkaen. Uuden jäsenen myötä liiton jäsenjärjestöjen määrä kasvaa yhteentoista.


Jaa tämä sivu