Kysely: Nato kiinnostaa, Venäjä huolettaa

Puolustusvoimat
sodankylä
Tuomas Kaarkoski Lappeenranta

 

51,2 prosenttia reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöihin kuuluvista suomalaisista kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä. Tämä käy ilmi suuresta reserviläiskyselystä, johon vastasi yli 9000 suomalaista.

Nato-kysymys jakaa kuitenkin selkeästi liittojen jäseniä. Reserviupseeriliiton (RUL) jäsenistä jäsenyyden kannalla on 55,8 prosenttia, kun taas Reserviläisliiton puolella kannatus jää 46,3 prosentiin. Ylivoimaisesti kielteisimmin sotilasliittoon suhtaudutaan Maanpuolustusnaisten liitossa, jossa vain kolmannes (33,0%) on Suomen Nato-jäsenyyden kannalla.


– Kyselyn tuloksissa näkyy jo aikaisemmistakin tutkimuksista tuttu havainto, että Nato–jäsenyyden kannatus kasvaa saadun sotilaskoulutuksen mukana. Reserviupseereiden joukossa jäsenyyden kannatus on selvästi suurempaa kuin muiden reserviläisten joukossa. Muista kyselyistä tiedämme, että aktiiviupseereiden keskuudessa Nato-jäsenyyden kannatus on vielä reserviupseereitakin suurempaa. 

– Naisvastaajien kohdalla huomio kiinnittyy siihen, että jäsenyyden kannattajia, vastustajia ja asiaan kantaa ottamattomia on kaikkia noin kolmasosa. Tämä selittynee suurelta osin sillä, että naisvastaajista vain vähemmistö on suorittanut naisten vapaaehtoisen asepalveluksen, Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen tulkitsee tuloksia.

Myös ikäryhmien puolesta kannatus on hyvin jakautunutta. Ehkä hieman yllättäenkin alle 35-vuotiaista Natoa kannattaa 42,6 prosenttia, kun taas yli 60-vuotiaiden puolella vastaava luku on 56,3 prosenttia. Jakatuneisuudesta huolimatta kysely osoittaa selkeästi, kuinka maanpuolustusjärjestöjen jäsenet kannattava Nato-jäsenyyttä selvästi enemmän kuin suomalaiset keskimäärin. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) viime marraskuun mittauksessa kaikista suomalaisista Naton kannalla oli 27 prosenttia.

 

Venäjä suurin uhka

Erilaisista uhkakuvista reserviläisiä huolettaa eniten Venäjän kehitys. 83,3 prosenttia vastaajista oli vähintäänkin jonkin verran huolestunut Venäjän kehityksestä. Yli 60-vuotiaista itänaapurin toimia huolestuttavina piti peräti 88,9 prosenttia, kun taas alle 35-vuotiaista Venäjän kehityksestä oli huolestunut huomattavasti harvempi (73%).

– Jäsenkyselystä näkyy hyvin se, että iän karttuessa myös huolestuminen erilaisista asioista lisääntyy. Johtuuko tämä sitten mahdollisesti esim. siitä, että varttuneet suomalaiset seuraavat enemmän mediaa kuin nuoret vai yleisen elämänkokemuksen karttumisesta, on vaikea sanoa, Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg pohtii.

Muista huolista esiin nousivat Suomen työllisyystilanne (82,2%) sekä Euroopasta turvapaikkaa hakevien henkilöiden määrän kasvu (81,7%).

Odotetusti kyselyn selkeimmät lukemat kirjattiin kysyttäessä reserviläisten maanpuolustahdosta. 97,3 prosenttia vastaajista oli valmis henkilökohtaisesti osallistumaan Suomen puolustamiseen, jos maahamme hyökättäisiin.


Jaa tämä sivu