Kuinka monta kertausharjoituspäivää tarvitaan ylennykseen? Listasimme vaatimukset

Paavo Airo
IMG_0959
Merivoimien reserviläinen kertausharjoituksessa Haminan lähistöllä kesällä 2016.
Paavo Airo

Oletko miettinyt, kuinka monta kertausharjoitusvuorokautta vaaditaan seuraavaan ylennykseen reservissä? Alla olevasta listasta voit tarkistaa ylennyksen edellyttämän koulutusvaatimuksen.

Muutama vuosi sitten tehdyn uudistuksen myötä ylennyksen voi nykyään saada nopeimmillaan neljän vuoden välein. Aiemmin minimiylennysväli oli viisi vuotta. Asiasta on kerrottu enemmän tässä artikkelissa. Ylennykset ovat aina harkinnanvaraisia ja ylennettävän tulee olla sijoitettu tai sijoitettavissa tehtävään, joka mahdollistaa ylennyksen. 

Listassa ensin mainitut ovat Maa- ja Ilmavoimien sotilasarvoja ja jäljempänä mainitut Merivoimien vastaavia sotilasarvoja.


Alikersantiksi voidaan ylentää myös miehistökoulutuksen saanut, mikäli reserviläinen on sijoitettu aliupseerin arvoa vaativaan tehtävään. Näin ollen alikersantti on käytännössä korkein miehistössä palvelleen arvo, jonka voi saada ilman aliupseerikoulun käymistä, vaikka kertausharjoitusvuorokausia kertyisi kuinka paljon. Varusmiespalveluksen aikana miehistössä voi saada korkeintaan korpraalin tai sitä Merivoimissa vastaavan ylimatruusin sotilasarvon.

Reservissä voi kouluttautua niin miehistöstä aliupseeriksi kuin aliupseerista reservin upseeriksi. Näitä kutsutaan reservin täydennyskursseiksi, joista löytyy lisätietoja Puolustusvoimien nettisivuilta.

Everstiluutnantiksi tai komentajaksi asti ylennettävät reserviläiset, jotka eivät ole palvelleet virkasuhteessa Puolustusvoimissa, ovat todella harvassa. Turkulainen Tapio Peltomäki sai joulukuussa 2017 tällaisen harvinaisen ylennyksen. Peltomäen ylennyksestä voit lukea lisää täältä.

Miehistön tavallisimpien tehtävien kertausharjoitusvuorokausien enimmäismäärä on 80 vuorokautta. Miehistön erityistaitoa vaativissa ja vaativimpiin erityistehtäviin koulutetuilla määrä on 150 vuorokautta. Aliupseereille, upseereille ja opistoupseereille vuorokausia voi kertyä 200. Määrät kaksinkertaistettiin hiljattain ja koskevat käskettyjä kertausharjoituksia.


Jaa tämä sivu