KSML: Kertausharjoituksiin osallistuu yhä useampi käskyn saaneista

Paavo Airo
IMG_0985
Merivoimien reserviläiset osallistuivat Kaakko 16 -kertausharjoitukseen Haminan lähistöllä kesällä 2016.
Paavo Airo

Yhä useampi reserviläinen osallistuu kertausharjoitukseen, johon hänet on määrätty, kertoo Keskisuomalainen. Lehden Puolustusvoimilta saaman tilaston mukaan kertausharjoituksiin osallistui viime vuonna 81,5 prosenttia käskyn saaneista.

KSML:n mukaan kertaajien määrä on kasvanut tasaisesti ja vuosina 2008–2011 kertaamaan lähti vuosittain noin 76–78 prosenttia käsketyistä. Harjoituksiin on käsketty viime vuosina noin 18 000 reserviläistä vuodessa.

Lehden mukaan syynä määrän kasvuun on ainakin se, että vapautushakemusten ehtoja on tiukennettu. Puolustusvoimien Keski-Suomen aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Teijo Oksanen puolestaan sanoo lehdelle turvallisuustilanteen kiristymisen todennäköisesti motivoivan reserviläisiä osallistumaan kertausharjoituksiin.

Yleisin syy harjoituksen väliin jättämiselle on sairaus tai ruumiinvamma, joka estää osallistumisen ja Puolustusvoimat myöntää vapautuksen.

– Kertausharjoitukseen osallistuminen vaatii lähes aina erityisjärjestelyitä perheasioiden, töiden ja muiden arkipäiväisten seikkojen hoitamiseen. Aiheutuva haitta ja mahdolliset kustannukset eivät kuitenkaan itsessään ole peruste harjoituksesta vapauttamiselle, Oksanen sanoo lehdessä.

KSML:n mukaan vapautusta haetaan tyypillisimmin työnantajan vaatimuksesta. Viime vuonna joka kolmas hakemus tehtiin siksi, että työnantaja ei halunnut päästää työntekijää harjoitukseen. Työnantaja ei kuitenkaan voi päättää harjoitukseen osallistumisesta, vaan päätöksestä vastaa Puolustusvoimat.


Lue myös: 

11.4.2018 "Puolustusvoimat muistuttaa reserviläisiä vastaamaan aina kertausharjoituskirjeeseen"


Jaa tämä sivu