Kolme kehittämisvaihtoehtoa MPK:lle

Hanna-Maija Raitio
tyyne2016Hanna-Maija Raitio
Yhdessä vaihtoehdoista MPK:ta alettaisiin kehittää osana Puolustusvoimia.
Tuomas Kaarkoski Helsinki

Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) keväällä asettama työryhmä pohtii Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) roolia tulevaisuudessa. Esitys on määrä luovuttaa puolustusministerille tämän kuun lopussa. Puolustusministeriön sivuilla julkaistun tiedotteen mukaan MPK:lle on löytynyt kolme erilaista kehittämisvaihtoa. Ensimmäinen on jatkaa nykyisellä mallilla, jossa MPK:ta kehitettäisiin julkisoikeudellisena yhdistyksenä ja sen yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa kehitettäisiin entisestään.

Toisessa mallissa vaihtoehtona on MPK:n kehittäminen perustamalla siitä viranomainen. Kolmannessa vaihtoehdossa MPK:ta puolestaan alettaisiin kehittää osana Puolustusvoimia.

Puolustusministeriöstä myönnetään kahden jälkimmäisen vaihtoehdon olevan niin erilaisia nykyjärjestelmästä, että toteutuessaan ne vaatisivat kattavan lisäselvityksen.

– Meillä ei ole perusteita vielä kertoa, mitkä ovat näiden vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet. Se vaatii yli hallintorajojen menevän laajemman selvitystyön, jos jompaa kumpaa näistä vaihtoehdoista lähdettäisiin viemään eteenpäin, selvitysryhmän puheenjohtaja, yksikön johtaja Antti Lehtisalo toteaa.

Selvityksen ja kehitystyön taustalla on keväällä annettu puolustusselonteon kirjaus, jonka mukaan maanpuolustustahtoa ylläpidetään laadukkaalla koulutuksella ja vapaaehtoista maanpuolustustyötä tukemalla. Käytännön tehtäväksi selonteossa määritettiin MPK:n kehittäminen Puolustusvoimien strategisena kumppanina pohjoismaisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Selvitysryhmä luovuttaa esityksensä 30. syyskuuta puolustusministerille. Sitä ennen asiasta  on informoitava eduskunnan puolustusvaliokuntaa, tasavallan presidentin kansliaa ja MPK:n johtoa.


Jaa tämä sivu