Keskustan kansanedustaja Jarvalta aloite varaamisrekisterin perustamisesta

Paavo Airo
jarva
Paltamon Reserviupseerikerhossakin vaikuttava Marisanna Jarva kuuluu puolustusvaliokuntaan.
Paavo Airo

Keskustan kansanedustaja Marisanna Jarva on jättänyt toimenpidealoitteen varaamisrekisterin perustamisesta poikkeusoloihin koulutettujen ja varattujen henkilöiden koordinoimiseksi kriisiajan tehtävissä. Jarva perustelee tarvetta sillä, että tiedot poikkeusolojen ja kriisiajan ei-sotilaallisiin tehtäviin varatuista henkilöistä ovat tällä hetkellä hajallaan eri rekistereissä ja niiden päivittäminen sekä luotettava käyttö ei ole toimivaa.

Jarva esittää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin varaamisrekisterin perustamiseksi yhdessä viranomaisten, yritysten sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutuksesta vastaavien järjestöjen kanssa.

– Varaamisrekisteri olisi konkreettinen askel koko yhteiskunnan varautumisen edistämiseksi ja turvallisuusviranomaisten toimintakyvyn varmistamiseksi. Rekisteristä selviäisi, mihin kriisiajan tehtävään ja kenen toimesta henkilö on varattu. Rekisteriin voitaisiin koota vapaaehtoisen ohella myös viranomaisten kuten kuntien ja muiden työnantajaorganisaatioiden poikkeusolojen henkilövaraukset, Jarva toteaa tiedotteessaan.

Jarvan mukaan vapaaehtoistoimijoita ja poikkeusolojen tehtäviin varattuja henkilöitä on haasteellista koordinoida, sillä monet toimivat myös monissa eri organisaatioissa. Varaamisrekisteri poistaisi saman henkilön päällekkäiset varaukset eri tehtäviin, helpottaisi vapaaehtoisten sijoittamista ja koulutustarpeiden määrittelyä sekä vahvistaisi luotettavaa ja reaaliaikaista varautumisjärjestelmää.   

– Kainuun sähkökriisissä vuoden vaihteessa nousi esille, että maaston, alueen asukkaat ja tehtävät tuntevien vapaaehtoisten käyttöä tulee hyödyntää enemmän viranomaisten apuna valmiin toimintamallin pohjalta. Varaamisrekisterissä osoitettu tehtävä vahvistaisi myös erityisesti vapaaehtoisten naisten mahdollisuuksia osallistua poikkeusolojen varautumiskoulutukseen ja toimintaan, Jarva linjaa.

Reservin luutnantti Marisanna Jarva on myös puolustusvaliokunnan jäsen.


Jaa tämä sivu