Kertausharjoitusten tapaturmat lähes kolminkertaistuivat

Tuomas Kaarkoski
IMG 0319-2-7
Suurin osa kertausharjoitusten tapaturmista on pieniä nyrjähdyksiä tai muljahduksia.
Tuomas Kaarkoski Helsinki

Reserviläisille kertausharjoituksissa tapahtuneet tapaturmat ovat nousussa. Viime vuonna kertausharjoituksiin osalllistuneiden henkilöiden sotilastapaturmia kirjattiin 67 kappaletta, kun vuonna 2014 niitä oli huomattavasti vähemmän eli 24 tapausta. Viime vuoden lukema voi vielä kasvaa, sillä tapaturmat ja palvelussairaudet tulevat toisinaan viiveellä Valtiokonttorin käsiteltäväksi.

Dramaattinen, lähes kolminkertainen, kasvu tapaturmissa selittyy pitkälti kertausharjoitusvuorokausien kasvulla. Siinä missä 2014 kertaamaan käskettiin noin 6000 reserviläistä, tuli kertauskäsky viime vuonna noin 18000 suomalaiselle.

– Se on luonnollinen selittäjä. Kun on enemmän ihmisiä mukana, tapahtuu myös enemmän, palvelupäällikkö Jyrki Suoninen Valtiokonttorista toteaa.

Tyypillisimpiä vammoja kertausharjoituksissa ovat nyrjähdykset ja venähdykset, joita oli noin kolmannes kaikista viime vuoden tapaturmista. Kuulovammoja viime vuonna kirjattiin kolme ja luunmurtumiin johtaneita tapaturmia kuusi kappaletta.

– Muljahdukset ovat tyypillisimpiä vammanlaatuja. Näin on myös varusmiesten kohdalla. Liikkuminen epätasaisessa maastossa pakkaukset ja muu kuorma selässä aiheuttavat tyypillisimmin näitä onnettomuuksia. Toinen yleinen on, kun hypätään ajoneuvosta alas.

Uusi laki valmisteilla 

Valtiokonttori valmistelee uutta sotilastapaturmalakia, jonka on tarkoitus tulla voimaan heinäkuun alussa. Lain on määrä tarkentaa reserviläisten, varusmiesten ja kriisinhallintatehtävissä työskentelevien vammojen määrittelyä ja korvauksia. Aiemmin vuodenvaihteessa tuli jo voimaan Puolustusvoimien henkilöstön työtapaturmia ja ammattitauteja käsittelevä tapaturmalaki, jonka tarkoitus on selventää korvauskysymyksiä. Lainsisältöä ei Valtiokonttorin puolelta haluta tässä vaiheessa vielä tarkemmin kommentoida.

– Emme tässä vaiheessa halua ottaa kantaa keskeneräiseen lakiin, se on ministeriöiden ja lainvalmistelijoiden asia, Valtiokonttorin asiakaspäällikkö Ismo Tikka linjaa.Reserviläinen (C) Lähde: Valtiokonttori


Jaa tämä sivu