Hallitus varautuu vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenjärjestämiseen

Olli Alho
1
MPK:n sotilaallista koulutusta ollaan siirtämässä Puolustusvoimille. Uudistus vaatii 6,5 miljoonan euron lisärahoitusta, joka aiotaan ottaa sotilaallisen kriisinhallinnan menoista.
Paavo Airo Helsinki

MPK:n sotilaallisen koulutuksen siirtäminen Puolustusvoimille etenee ja hallitus varautuu vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenjärjestämiseen. Hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti sotilaallisen kriisinhallinnan varauksista siirretään 6,5 miljoonaa euroa vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämiseen, jotta uudistus toteutuu.

Suomen viime vuosien sotilaallisen kriisinhallinnan menot ovat olleet yhteensä noin 100 miljoonan euron luokkaa.

Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) asettama työryhmä on aiemmin esittänyt, että MPK:n eli Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämän sotilaallisen koulutuksen siirtäminen Puolustusvoimille edellyttää vähintään 5,1 miljoonan euron lisärahoitusta. Kulut syntyvät muun muassa Puolustusvoimien henkilöstökokoonpanon lisäämisestä 40 tehtävällä sekä sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen laajentamisesta. Aiheesta on kerrottu tarkemmin tässä artikkelissa.

Tähän asti Puolustusvoimat on tilannut MPK:lta sotilaallista koulutusta eli vapaaehtoisia harjoituksia reserviläisille. Vuodelle 2018 Puolustusvoimat tilasi MPK:lta sotilaallista koulutusta noin 10 500 sodan ajan sijoitetulle reserviläiselle. Uudistuksen myötä MPK:n tehtäviksi jäisivät Puolustusvoimien sotilaallisen koulutuksen tukeminen sekä sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen ja varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen antaminen.

Niinistö asetti tänään uuden työryhmän, jonka tavoitteena on laatia vapaaehtoisen maanpuolustuksen uudelleenjärjestämistä koskevassa mietinnössä ehdotetun kehittämismallin edellyttämät lainsäädäntömuutokset. 

Työryhmän toimintakausi on 13.4.–29.6.2018 ja sen puheenjohtajana toimii puolustusministeriön lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström. Tavoitteena on antaa hallitukselle syksyllä esitys aiheesta ja päätös pyritään tekemään vielä tällä hallituskaudella. Uudistus on tarkoitus saada voimaan 1.1.2020 alkaen, kuten hallituksen kehysriihessä linjattiin.


Jaa tämä sivu