Enemmistö RUL:n jäsenistä Nato-myönteisiä

US Army Europe
Lithuanian mechanized troops patrolling (USarmyE)
Enemmistö RUL:n jäsenistä on Natoon liittymisen kannalla. Kuva Naton harjoituksesta Latviasta.
Tuomas Kaarkoski

Reserviupseeriliiton jäsenistä 53,5 prosenttia kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä. Vastaavasti 28,1 prosenttia ei kannata ja 18,4 prosenttia jätti kertomatta kantansa asiaan. Tulos ilmenee Reserviupseeriliiton sähköpostitse tekemästä jäsenkyselystä, johon osallistui 4001 liiton jäsentä.

RUL:n toiminnanjohtaja Janne Kososen mukaan tulos noudattaa aiempien vuosien kyselyiden linjaa. Kannatuslukema on iso, jos sitä vertaa esimerkiksi Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) viime joulukuussa julkaisemaan kyselyyn, jossa kaikista suomalaisista jäsenyyttä kannatti 25 prosenttia.

–Ero MTS:n kyselyyn on hirveän iso. Uskoakseni saadun sotilaskoulutuksen määrä korreloi tähän asiaan. Ammattiupseeriston kyselyssähän lukema on ollut perinteisesti vielä suurempi, Kosonen avaa.

Kosonen sanoo pohtineensa ennakkoon heijastuuko Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin varautunut suhtautuminen sotilasliittoon kyselyn tuloksiin. Sen sijaan Kosonen sanoo yllättyneensä siitä, että Naton kannatus on laimeinta alle 35-vuotiaiden keskuudessa.

– Se olisi melkein erillisen lisätutkimuksen väärti, mitä taustalta löytyy. Nuoret ovat kuitenkin yhä kansainvälisempiä.

 

Ruotsin vanavedessä?

Nato-kannatus humahtaa kyselyssä 69,9 prosenttiin, jos muuttujaksi lisätään oletus länsinaapurin Ruotsin liittymisestä Natoon Suomea aikaisemmin.

– Tässä näkyy varmasti yhteinen historia. Moni asioita on tehty yhdessä historian aikana, Kosonen sanoo ja nostaa esimerkiksi EU:hun liittymisen.

Kyselyn selkein vastaus tuli kysymykseen ”Jos Suomeen hyökätään, olisitteko itse valmist osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin kykyjenne ja taitojenne mukaan?” Vastaajasti 97 prosenttia olisi valmis, jos tilanne sitä vaatisi.

– Meillä on hyvin vankka usko omaan puolustukseen. Näen tämän siten, että jäsenistö ei ajattelisi Natoon liittymisen myötä jonkun muun hoitavan jatkossa meidän puolustuksen. Jäsenistöllä on vankka tietämys siitä, olimmepa Natossa tai emme, niin meidän täytyy itse hoitaa puolustuksemme.


Nato

Pitäisikö Suomen liittyä Natoon?


Jaa tämä sivu