Asevelvollisuuslakiesitys hallitukselta eduskunnalle

Hanna-Maija Raitio
Nuoska38
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen asevelvollisuuslain muuttamiseksi. Valmiutta kohottaviin kertausharjoituksiin halutaan voida määrätä asevelvollisia nykyistä nopeammin. Kuva MPK:n talvella 2015 järjestämästä Nuoska-harjoituksesta Säkylästä.
Paavo Airo Helsinki

Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen asevelvollisuuslain muuttamiseksi. Aiemmasta lakiluonnoksesta poiketen esityksessä on luovuttu siitä, että puolustusvoimain komentaja voisi presidentin sijaan määrätä jopa 25 000 reserviläistä välittömästi kertausharjoituksiin valmiuden kohottamismielessä.

Kertausharjoitukseen määräämistä koskee nykyään kolmen kuukauden määräaika. Esityksen perusteella siitä voitaisiin poiketa, jos harjoituksella kohotettaisiin sotilaallista valmiutta joustavasti. Myös Suomen turvallisuusympäristössä ilmenevä tarve laskettaisiin perusteeksi poikkeamiselle. Joustavan valmiuden kohottamisen kertausharjoituksesta päättäisi tasavallan presidentti. Esittelyn siihen tekisi puolustusvoimain komentaja. Puolustusministerin tulisi olla läsnä ja lausua asiasta käsitys. Pääministerilläkin olisi oikeus olla läsnä ja lausua käsitys.

Asevelvollinen voitaisiin määrätä kuvatun kaltaiseen kertausharjoitukseen enintään 30 päiväksi kerrallaan. Harjoitus olisi peruttava heti, kun turvallisuustilanne sallisi.

 

Esitys lähetekeskusteluun ensi viikolla

Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan (kesk.) mielestä kaavailtu uudistus on hyvä ja tulee tarpeeseen.

– Lainsäädäntömme on mahdollistettava nopea reagoiminen nykypäivän uhkiin ja kriiseihin. Tällä lailla se mahdollistuu, Savola sanoo.

Lakiesitys on määrä ottaa eduskunnan lähetekeskusteluun ensi viikolla. Lakia ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.7.2016.

Myös Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti korostaa, kuinka tärkeää on muuttaa asevelvollisuuslakia vastaamaan tämän päivän turvallisuusympäristöä.

– Kun lakia vuonna 2007 höllennettiin, olivat myös turvallisuusnäkymät kovin erilaiset. Asevelvollisuuslain on hyvä elää ajassa. Maamme muuttunut turvallisuusympäristö vaatii lain muuttamista ketterämmäksi, Halkilahti sanoo.

Halkilahti muistuttaa, että tämän päivän kriisit eivät enää ala sodan julistuksilla, vaan harmaasta vaiheesta on tullut vieläkin epämääräisempää.

– Koska emme tarkalleen tiedä, miten ja millaisella aikataululla kriisit eskaloituvat, on joukkojen saaminen nopeasti kasaan erittäin tärkeää. Puolustusvoimien ylipäällikön eli tasavallan presidentin päätös joukkojen käskemiseen harjoitukseen on perusteltua, Halkilahti jatkaa.

 

Harjoitukset eivät korvaa tavallisia kertausharjoituksia

Nopeutetussa menettelyssä järjestetyillä harjoituksilla ei olisi tarkoitus mitenkään korvata tavallisia kertausharjoituksia. Vapautusta tällaisesta harjoituksesta voisi hakea samassa järjestyksessä kuin tavallisesta kertausharjoituksesta. Edellytykset vapautukselle olisivat tiukemmat. Sen voisi saada vain, jos se olisi asevelvollisen perhe- tai taloudellisten olojen tai ammatin tai elinkeinon harjoittamisen takia välttämätön.

Kertausharjoitusvuorokausien enimmäismäärät on esityksen mukaan tuplattava nykyisestä. Nopeutetussa menettelyssä järjestettyjä harjoituksia ei laskettaisi mukaan enimmäismääriin.Jaa tämä sivu