Arktiset alueet tapetille

iStock
meridoktriini_sevastapol_laivasto_venäjä
Venäjän läsnäolo Mustallamerellä tulee olemaan jatkossakin vahva.
Tuomas Kaarkoski

Laivastotukikohdan kehittäminen Krimillä, läsnäolon vahvistaminen Atlantilla ja arktisella alueella sekä tiukempi suhtautuminen muiden maiden toimintaan. Muun muassa nämä ovat painopisteitä Venäjän uudessa meridoktriinissa, joka julkaistiin heinä-elokuun taitteessa.
Edellisen kerran Venäjä päivitti meridoktriiniaan vuonna 2001. Meridoktriinin päivitys on siinä mielessä looginen, sillä Venäjä päivitti vajaa vuosi sitten todella nopein kääntein koko sotilasdoktriininsa.

– Tämä oli siinä mielessä odotettu teko, koska sotilasdoktriini on päivitetty viime vuoden lopulla. Perusteetkin ovat samat. Valtion kehittyminen ja ulkoisen tilanteen muutokset ovat ne perustekijät, jotka aiheuttavat muutostarpeita, everstiluutnantti Pentti Forsström Maanpuolustuskorkeakoulusta toteaa. 

Monia intressejä

Lähivuosina Venäjä aikoo vahvistaa läsnäoloaan sekä Itämerellä että Atlantilla. Kiristynyt tilanne lännen ja Venäjän välillä peilautuu myös merelle.

Samoin kuin aiemmin päivitetyssä sotilasdoktriinissa, myös meridoktriinissa todetaan, että sotilasliitto Naton kaluston tuominen Venäjän rajojen läheisyyteen ei ole sen mielestä hyväksyttävää toimintaa.

– Naton toiminta tulee kyllä esiin sotilaallisessa aspektissa juuri Atlantin kohdilla. Pitää kuitenkin muistaa, että meridoktriini kattaa koko merellisen toiminnan, eikä pelkästään sotilaallista toimintaa, Forsström muistuttaa.

Arktisilla alueilla Venäjän intressit ovat monitahoiset.  Alueen suuret öljy- ja kaasuvarannot kiinnostavat Venäjää taloudellisessa mielessä. Strategisessa mielessä pohjoinen laivasto on myös Venäjälle hyvin tärkeä, sillä se takaa maalle pääsyn kaikille maailman merille.

–Arktinen alue on yksi toiminnan pääsuunnista. Sotilaallisesti se on jo näkynyt viime  vuosina. Toinen tärkeä alue on Mustameri, joka on tapahtuneiden muutosten takia noussut uuteen valoon Venäjän näkökulmasta, Forsström viittaa Krimin niemimaan valtaukseen.

Suuret linjat

46-sivuinen asiakirja ilmentää vahvasti Venäjän halua olla merellinen suurvalta, joka operoi kaikilla maailman tärkeimmillä merillä.  Forsström muistuttaa meridoktriinin luonteesta. Siinä ei anneta suoria ja yksityisiä toimintaohjeita, vaan asiakirja määrittää suuremmat toimintalinjat.

– Se kuvastaa poliittista tahtotilaa, mihin asioita pitäisi viedä. Doktriinissa käsitellään asioita hyvin abstraktilla tasolla. Siellä on rannikkoinfrastruktuurin kehittämistä, mannerjalustakysymys pohjoisessa, sota- ja kauppalaivastojen tukeutumistoimintojen kehitys Mustallamerellä ja ylipäätään merenkulun turvallisuuden kehittämistä.

Myös Itämeri näyttäytyy Venäjälle äärimmäisen tärkeänä reittinä.

– Täytyy muistaa, että Itämeri on Venäjän toinen reitti Atlantille. Se korostaa alueen tärkeyttä. Viime vuosina sen merkitys energiansiirtotienä on vain korostunut. Venäjän merellisen politiikan yksi fokus on jatkossakin Itämeri. Tässä mielessä on ymmärrettävää, että sotilaallinen toimintakin on jo aktivoinut.


Jaa tämä sivu