Akavan Fjäder vaatii hallitusta investoimaan turvallisuuteen

Puolustusvoimat
poliisi
SPJL vaatii poliisien määrää nostettavan 7 500:aan. Tällä hetkellä poliiseja on noin 7 100–7 200. Määrää on vähennetty vuodesta 2010.
Paavo Airo Helsinki

Vain 39 prosenttia suomalaisista uskoo poliisin resurssien riittävän erittäin tai melko hyvin suomalaisten arkielämän turvaamiseen eri puolilla maata. 50 prosenttia uskoo resurssien riittävän arjen turvaamiseen enintään tyydyttävästi. Luvut selviävät Taloustutkimuksen Suomen Poliisijärjestöjen Liitolle (SPJL) tekemästä tutkimuksesta. 

SPJL vaatii, että Poliisiammattikorkeakouluun otettaisiin jatkossa 400 uutta opiskelijaa vuodessa ja poliisien määrä nostettaisiin 7 500:aan. Viime vuonna Polamkissa oli 300 aloituspaikkaa ja 297 hyväksyttiin koulutukseen. Poliiseja on tällä hetkellä noin 7 100–7 200. SPJL:n puheenjohtaja Yrjö Suhonen pitää ongelmallisena sitä, että samalla kun poliiseja siirtyy eläkkeelle, ei uusia valmistu ja rekrytoida tarpeeksi töihin.

– Poliisi on siirtynyt enemmän rikosten ennaltaehkäisystä niiden jälkihoitoon. Sekään ei vain enää oikein toteudu niin kuin pitäisi. Erityisesti olen huolissani erityisesti henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, Suhonen sanoo.

Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten selvitysaste on viime vuosina ollut noin 70 prosentin luokkaa ja se on ollut laskussa. Kaikkien rikosten selvitysaste on ollut hieman alle 60 prosentin tasollla.

 

Yli puolet huolissaan poliisien määrän ja määrärahojen vähennyksistä

Poliisin määrärahoja on vähennetty ja poliisien määrää vähennetty vuodesta 2010 alkaen. 58 prosenttia suomalaisista pitää tätä erittäin tai melko vakavana uhkana. Naisista 69 prosenttia ja miehistä 47 prosenttia pitää vähennyksiä vakavana uhkana. Eri ikäryhmistä eniten ovat huolissaan 35–49-vuotiaat.

– Heillä on eniten menetettävää. Ryhmään kuuluu paljon lapsiperheitä ja he eivät ole vielä niin sanotusti kuivilla tästä elämästä, Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen kommentoi.

50 prosenttia vastaajista uskoo Suomen sisäisen turvallisuuden olevan kymmenen vuoden päästä heikompi kuin nyt. 31 prosenttia uskoo tilanteen pysyvän ennallaan ja 11 prosenttia uskoo turvallisuuden paranevan.

 

Akavan Fjäder: ”Hallituksen on satsattava turvallisuuteen”

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder vaatii hallitusta investoimaan Suomen ulkoiseen ja sisäiseen turvallisuuteen. Fjäderin mukaan turvallisuutta parantavat toimet kuten poliisien määrän lisääminen maksaisivat Suomelle kymmeniä miljoonia euroja. Hän toteaa, että sellaiset satsaukset ovat mahdollisia, jos hallitus vain niin päättää.

– Suomen taloutta on laitettu kuntoon ja leikkauksia tehty. Viestimme maan hallitukselle, että kansalaisten näkemyksiin ja tähän tilanteeseen on vastattava linjamuutoksella. Hallituksen on tehtävä valinta, että turvallisuustilanne paranee, Fjäder sanoo.

Fjäderin mielestä asiasta ei kannata tehdä riitaa opposition ja hallituksen välille. Hän toivoo, että sisäisestä turvallisuudesta löydettäisiin kansallinen konsesus eli suomalaiset olisivat yhtä mieltä siitä, miten kansalaisten turvallisuudesta kuuluu huolehtia.  

Akava on työmarkkinakeskusjärjestö, johon SPJL kuuluu.


Jaa tämä sivu