12 500 alokasta palvelukseen maanantaina

Puolustusvoimat
007-2013-053-2-2
Vuoden ensimmäinen saapumiserä oppii sotilaan perustaidot talvisissa olosuhteissa. Toinen saapumiserä aloittaa palveluksensa kesällä.
Paavo Airo

Vuoden ensimmäinen saapumiserä 1/19 aloittaa maanantaina 7.1. palveluksensa. Noin 12 500:sta uudesta alokkaasta lähes 10 000 aloittaa Maavoimien joukko-osastoissa. 1 700 aloittaa Merivoimissa ja loput Rajavartiolaitoksessa tai Ilmavoimissa.

Eniten alokkaita on Porin prikaatissa, 2 150, Karjalan prikaatissa, 2 070 ja Kainuun prikaatissa, 1 880.

 

Vajaa 75 prosenttia miesten ikäluokasta määrättiin palvelukseen tuoreimmissa kutsunnoissa

Joulukuussa päättyneissä kutsunnoissa varusmiespalvelukseen määrättiin lähes 23 000 miestä. Palvelukseen määrättyjen osuus ikäluokasta laski noin yhden prosenttiyksikön vuoteen 2017 verrattuna. Kutsuntoihin osallistuivat pääasiassa vuonna 2000 syntyneet miehet, joita oli noin 30 700.

Palvelukseen määrättiin 74,63 prosenttia miesten ikäluokasta. Heistä valtaosa aloittaa palveluksensa Maavoimissa vuoden 2020 alussa.

Terveydellisistä syistä rauhanaikaisesta palveluksesta vapautettiin (C-luokka) 9,19 prosenttia. Terveydellisistä syistä uudelleen kutsunnoissa tarkastettavaksi (E-luokka) määrättiin 9,04 prosenttia.

Ulkomailla asuvia monikansalaisuuden perusteella vapautettuja oli 3,35 prosenttia. Siviilipalvelukseen hakeutui 1,39 prosenttia miespuolisesta ikäluokasta.

 

Lue myös: 9.10.2018 Kun lähdet armeijaan, kannattaa ottaa ainakin nämä tavarat mukaan

Jaa tämä sivu