Nuku rauhassa – yhdistävä voima

Päädyin kirjoittamaan tätä kolumnia historiallisena päivänä, 20.1.2017. Päivänä, jolloin valta USA:ssa vaihtui. Juuri tänään on hienoa todeta, että Suomi on maailman turvallisin maa.

Näin totesi viimeksi vertailussaan Maailman talousfoorumi. Maamme vakautta painottaa myös Nuku rauhassa -hankkeen arvolähettiläs, tasavallan presidentti Sauli Niinistö tervehdyksessään hankkeen nettisivuilla. Mikään itsestään selvä asia maailman turvallisin yhteiskunta ei kuitenkaan ole. Ei varsinkaan, kun huomioimme yhtäältä historiamme vaikeudet ja toisaalta maailmalta viime aikoina vyöryneet uutiset, jotka kertovat epävarmuuden lisääntymisestä kaikkialla ympärillämme.

Tasavallan presidentti on oikeassa puhuessaan turvallisuusympäristömme muutoksista.

EU on heikentynyt ja eurooppalaiset arvot tuntuvat olevan kadoksissa meiltä itseltämmekin. Poliittinen valta on siirtymässä arvaamattomiin käsiin Yhdysvaltoja myöten. Venäjän toimet Ukrainassa painavat mieltä. Lähi-idän konflikti on levinnyt jatkuvaksi sodaksi Syyriassa ja sen ympäristössä. Ilmastonmuutos, terrorismin uhka, asevarustelu ja muuttoliikkeen voima luovat totisesti uudenlaista epävarmuutta. Yksityisyyden suojaan ja tiedon hallitsemiseen liittyvät kysymykset ovat kasvaneet digitalisoituneen maailman suuriksi huolenaiheiksi.

 

Turvallisuuden vaaliminen yhteiskunnassamme on arvokas tehtävä, ja sitä hoitamaan on Suomeen syntynyt vuosisadan aikana suuri joukko mittaamattoman arvokasta työtä tekeviä järjestöjä ja muita toimijoita.

Turvallisuuskentän laajuus kertoo myös siitä, että turvallisuus on monen tekijän summa. Maanpuolustus- ja turvallisuusjärjestöjen ohella kokonaisturvallisuutta työllään edistää suuri joukko veteraanijärjestöjä sekä Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, poliisi, pelastustoimi ja joukko muita viranomaisia.

Suomen satavuotisen itsenäisyyden juhlavuotena nämä kaikki toimijat ovat koonneet voimavaransa yhteisen Nuku rauhassa -hankkeen toteuttamiseksi. Hanke koostuu kattavasti eri puolilla Suomea toteutettavasta tapahtuma- ja seminaarisarjasta sekä osallistavasta mediakampanjasta.

Erityisesti lapsille ja nuorille suunnattu hanke lisää kansalaisten tietämystä kokonaisturvallisuudesta ja motivoi vapaaehtoiseen maanpuolustus- ja turvallisuustyöhön.

 

Nuku rauhassa -hanke tarjoaa mielestäni kaksi erityistä mahdollisuutta koko turvallisuuskenttämme kehittämisen kannalta. Ensinnäkin se tuo yhteen kaikki turvallisuusalalla vaikuttavat viranomaiset, järjestöt, yritykset ja kansalaiset. Yhteistyö ja siilojen purkaminen eri toimijoiden väliltä on omiaan synnyttämään uudenlaista kulttuuria ja jopa uusia innovaatioita.

Parhaimmillaan hankkeemme voi yhdistää koko kansakuntaa turvallisuuden edistämisessä. Toiseksi, yhteishanke tarjoaa mahdollisuuden tarkastella muuttunutta turvallisuusympäristöä uusin silmin. Vastaako kaikki nykyinen toiminta niihin tosielämän tarpeisiin, joihin arjen turvallisuushuolemme liittyvät?

Vai olemmeko jääneet ”sotimaan menneitä sotia”?


Nuku rauhassa -hankkeen nettisivuille pääset tästä.


Jaa tämä sivu