Kohti ensi vuoden haasteita

Ensi vuosi on Reserviläisliitolle täynnä toimintaa. Kevään eduskuntavaalit, paikallisjoukot, 60-vuotisjuhlat, sääntöuudistus, strategian luonti sekä muu yleinen edunvalvonta ja toiminta ovat koko laajan aktiivitoimintamme keskiössä.

RES 2020 -strategian rakentaminen kiihtyy lähikuukausina ja sen sisältöön on laajoilla lausuntokierroksilla mahdollista jokaisen jäsenyhdistyksemme vaikuttaa. Strategia kulkee ohjenuorana vuosikymmenen loppuun asetettavissa tavoitteissa.

Aktiivisen reserviläistoiminnan ja koulutuksen lisäksi meillä on myös laajempia tavoitteita. Näen, että liittomme tulee olla nykyistä näkyvämpi, kantaaottavampi ja vaikuttavampi. Vain aktiivisella ja faktapohjaisella tiedottamisella sekä vaikuttamisella kykenemme kantamaan kortemme kekoon puolustuksemme tulevaisuuden turvaamiseksi.

Eduskuntavaalit ovat Reserviläisliitolle tärkeät. Haluamme vaikuttaa omalla tavoiteohjelmallamme siihen, että kansanedustajaehdokkaat ovat tietoisia puolustuksemme haasteista ja tarpeista. Olemme omalta osaltamme myös edistämässä sitä, että Eduskuntaan tulisi puoluekantaan katsomatta mahdollisimman monta asiat tärkeäksi kokevaan kansanedustajaa. Puolustuksen rahoitus ja tulevaisuus ratkaistaan kevään hallitusneuvotteluissa.

Maanpuolustustietoisuuden lisääminen ei ole yksin liittotason asia. Tiedottamista, vaikuttamista ja edunvalvontaa tulee jatkossa tehdä enemmän kaikilla organisaation tasoilla; yhdistykset paikallisesti, piirit maakunnallisesti ja liitto valtakunnallisesti.

Varuskuntaverkon harveneminen ja paikallisjoukkojen luominen tuovat reserviläisille entistä suurempaa vastuuta monella alueella. Keskusteluja Puolustusvoimien kanssa on käytävä paljon lisää erityisesti liitto- ja piiritasolla, jotta tuleva tehtävä on kaikissa maakunnissa mahdollisimman selvä.

Myös ampumaratojen säilyttäminen ja lupakäytäntöjen muuttuminen vaatii monen tason aktiivista edunvalvontaa. Reserviläisliitto on tässä työssä avittamassa piirejä ja yhdistyksiä muun muassa Ampumaratafoorumiin palkatun lakimiehen kautta ja lupamaksuihin suunnatun projektituen turvin. 

Ensi vuonna pääsemme myös juhlimaan.  Ympäri Suomen tulevat näkymään liiton 60-vuotis juhlallisuudet ja tapahtumat. Edessämme on liiton kautta aikojen suurin tapahtumakokonaisuus.

Juhlavuotemme käynnistyy huhtikuussa näyttävästi Reserviläisliitto 60-vuotta risteilyllä, jonka järjestämme yksityiskäyttöön varatulla Baltic Queen -aluksella. Risteily on myynyt erittäin hyvin ja laivan hytit ovat menneet kuin kuumille kiville. Uskon, että laiva on täynnä kun irtaannumme Helsingin Länsisatamasta 11.4. illansuussa.

Reserviläisliiton 60-vuotisen taipaleen halutaan näkyvän myös maakunnallisella ja paikallisella tasolla. Maakunnissa olemme liikkeellä ensi syksynä, jossa piirimme järjestävät tapahtumia Reserviläisliitto 60 vuotta -teeman alla. Tätä varten on jo teetetty paljon erilaista esittelymateriaalia. Liitto myös tukee näitä piiritapahtumia taloudellisesti.

Juhlavuotemme tapahtumista ehkä tärkein ja liittomme kannalta myös merkittävin on kuitenkin Kansallisen veteraanipäivän seppeleenlasku. Lapin sodan päättymisen kunniaksi järjestämme veteraanijärjestöjen pyynnöstä 27.4.2015 yhteisen seppeleenlaskun Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton ja Rintamaveteraaniliiton kanssa. Sen tavoite on haastava, sillä pyrimme laskemaan seppeleen maamme yli 600 sankarihaudalle.

Paljon on haasteita ja toimintaa on luvassa. Yhdessä pystymme niihin kuitenkin vastaamaan Suomen suurimman maanpuolustusjärjestön kokemuksella ja voimalla.


Jaa tämä sivu